Norspomessen

MESSEKART. 

For å gjøre ditt messebesøk i juni 2020 mest mulig effektivt legger vi ut et messekart med oversikt over plasseringen av utstillerne. Fra ca 27. mai 2020 finner du link til oppdatert messekart her. Studer kartet og planlegg hvilke utstillere du vil besøke på Norspomessen 21 - 22. juni.
Alle som jobber i sportsbutikker, og med sportsutstyr i Norge har adgang til Norspomessen!

 

Messesamarbeid med butikkjeder
Norspo AS har nært messesamarbeid med flere sportsbutikkjeder. På messekartet fremkommer det hvor Stadion har sine interne rom under Norspomessen. MX-Sport har også eget rom i forbindelse med Norspomessen, på X Meeting Point. Sport 1 og Coop gjennomfører sine messer noen dager før Norspomessen.  

Så snart messekartet for juni foreligger vil det bli lagt ut på denne siden.

For at du skal kunne danne deg et inntrykk av hvordan vi bygger opp messekartet kan du foreløpig se messekartet fra januar 2020. 

KLIKK HER FOR Å SE MESSEKART

Kalender

Annonse