Om oss

Hva er Norsk Sportsbransjeforening?

Norsk Sportsbransjeforening er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies av 80 selskaper, leverandører, sportskjeder og rene netthandelsaktører.  

Medlemmer som kan opptas i Norsk Sportsbransjeforening er virksomheter som driver i Norge. Det settes krav til at minimum 50% av virksomhetens omsetning i Norge er innenfor omsetning /salg av sports- og fritidsutstyr. Det åpnes for at selskaper som har en mindre andel av totalomsetningen innenfor sport også kan være medlem, men da skal selskapets omsetning innenfor sport være tydelig avskilt i egen divisjon/avdeling.

Medlemmene plikter å overholde Norsk Sportsbransjeforenings vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer. Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dato virksomheten godkjennes som medlem. Det er styret i Norsk Sportsbransjeforening som godkjenner medlemmer.

Formål

Norsk Sportsbransjeforening skal jobbe aktivt for å påvirke politikere, embetsverk, organisasjoner og andre ressurspersoner. Herunder:

 • Følge opp og svare på høringer med relevans for bransjen.
 • Være en samlende instans i saker der bransjen trenger å stå samlet. Hver enkelt kjede / butikk / leverandør skal slippe å fronte saker alene.
 • Være en forsikring mot uforutsette politiske beslutninger.
 • Være en informasjonskanal når det dukker opp saker med betydning for bransjens aktører.

Norsk Sportsbransjeforening skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Herunder:

 • Aktivt jobbe mot pressen med saker som vil øke interessen for sport, fritid og sportsutstyr og gjennom det øke omsetningen i bransjen.
 • Delta i og initiere prosjekter rettet mot å få folk i aktivitet.
 • Påvirke politikere og andre beslutningstagere til å tilrettelegge for sport og fritid. 

Norsk Sportsbransjeforening skal være en arena for informasjon for og om bransjen. Herunder:

 • Utgi bladet SPORT.
 • Videreutvikle bransjestatistikk.
 • Være en informasjonskanal for alle medlemmer om politiske eller andre beslutninger.
 • Være en informasjonskanal for presse, forskere, studenter, organisasjoner, etc som trenger informasjon om sportsbransjen.

Samfunnsansvar

Norsk Sportsbransjeforening jobber med en rekke målrettede tiltak for bransjen som helhet.

Veileder forprismarkedsføring i sportsbransjen

Kalender

Annonse