sport - magasinet for sportsbransjen

Fagbladet SPORT kommer ut to ganger i året. SPORT er detaljistenes, leverandørenes og produsentenes eneste fagblad innen sport og fritidssektoren i Norge.

SPORT har som hovedmålsetning å være sportsbransjens uavhengige informasjonsorgan. Det legges derfor stor vekt på å formidle nyheter fra bransjen, samt fagstoff om produkter og forretningsmessige forhold, i tillegg til aktuelle reportasjer og intervjuer.

Bladet SPORT og www.sportsbransjen.no skal være kilde til de ferskeste og beste nyhetene fra norsk og internasjonal sportsbransje. På grunn av et hardt presset annonsemarked, har vi gjort noen redaksjonelle endringer. Vi håper alle vil ha glede og nytte av det. 

Samarbeidspartnere

De viktigste endringene er som følger:
-SPORT/www.sportsbransjen.no vil i større grad prioritere artikler fra de som annonserer enten i bladet eller på nettsiden.
-For artikler fra aktører som ikke annonserer, åpner vi opp for content marketing/finansierte artikler.
-SPORT/www.sportsbransjen.no skal fortsatt skrive uavhengige og granskende artikler om bransjen generelt (økonomisk utvikling, kjede- vs leverandørmakt osv).
-Det vil også være mulig å annonsere i nyhetsbrevene. Nyhetsbrevene kan også være rene annonser/betalte produktnyheter, og da vil dette gå tydelig fram.
-Vi vil strekke oss langt for å lage aktuelle saker som berører sportsbransjens aktører. Som vanlig er vi avhengig av et godt samarbeid med dere alle, både fra butikk- og leverandørsiden.

Nyhetsbrev når ca 1600 mottakere

Bransjeportalen www.sportsbransjen.no er åpen for alle interesserte. Nettsiden har 20.000 unike brukere og 60.000 visninger i løpet av en måneds tid. Nyhetsbrevet når ut til 1600 mottakere i bransjen.


SPORT kommer ut to ganger i året, i januar og i juni. Magasinet er gratis og har et opplag på ca 3000.

LES SISTE UTGAVE AV SPORT HER

Kalender

Annonse