Vil gjøre det billigere å reparere

Publisert: 21.10.2018 Forfatter: Birgitte Skjerven
Vil gjøre det billigere å reparere
Bergans er på veien med systue på hjul; en sybil som reiser rundt og reparer der folk er. Foto: Hans Kristian Krogh Hansen

Flere i sportsbransjen stiller seg bak kravet om fritak for moms på reparasjon og utleie av klær og sko, tur- og sportsutstyr, møbler, verktøy og elektronikk.

Mange i bransjen er opptatt av miljøvennlig forbruk, og for mange handler det om å utvikle produkter som bør vare lenge. For det er stor enighet om at man må omstille seg i takt med de store miljøutfordringene vi står overfor. Naturvernforbundet tok initiativet og nå har flere gått sammen om å sende et felles krav til regjeringen om å kutte moms på reparasjon og utleie av klær og utstyr.
- Å reparere og leie framfor å kjøpe nytt er bra for miljøet, sier rådgiver for miljøvennlig forbruk i Naturvernforbundet, Astrid Johanne Svensson.
Det er to viktige argumenter slik Svenssen ser det.

·  Fritak for mva på reparasjon vil gjøre det mer lønnsomt å reparere det man allerede har. Det vil også gjøre det lettere å leve av reparasjonstjenester. 
·  Fritak for mva på utleie kan gjøre det mer lønnsomt å leie enn å eie. Det er bra for miljøet, og det gjør det enklere å leve av utleievirksomhet.

Bergans er en av merkevarene som har stilt seg bak kravet. Bedriften har tilbudt reparasjon til kundene sine i over 100 år. Deres erfaring er at kundene er positive til tilbudet om reparasjon, men samtidig opplever de at de største hindringene mot å reparere er at en enten ikke vet hvor en kan få hjelp eller at det oppleves som for dyrt.

-Vi stiller oss positive til alle tiltak som vil gi den sirkulære økonomien en best mulig grobunn i Norge, både for forbrukere og for virksomheter som tilbyr sirkulære tjenester.
Å redusere momsen på reparasjon og tjenester, vil for oss være et viktig og meningsfylt signal fra myndighetene, om at vi er på rett vei, sier Yngvill Ofstad, Sustainability Developer i Bergans.

Pierre Robert, som nå også er tilgjengelig gjennom XXLs salgskanaler, har jobbet aktivt med bærekraft gjennom hele verdikjeden sin i mange år.
-Vi stiller oss bak dette forslaget fordi er et bra miljøtiltak å ta vare på det man har. For oss har det alltid vært viktig å produsere klær med god kvalitet slik at de kan vare lenger, uavhengig av trender. Vi har et ansvar for å legge til rette for reparasjoner, men like viktig er det å oppfordre og inspirere forbrukerne til å reparere der det er mulig, i stedet for å kaste, sier Margrethe Vikanes CSR- og Kvalitetsansvarlig i Pierre Robert.

Vi må kutte forbruket vårt

Skal vi løse klimautfordringene må vi gjøre noe drastisk med overforbruket vårt. Det finnes vilje og interesse blant næringslivet og forbrukere for å utvikle og ta i bruk nye løsninger for å låne, leie, gjenbruke, reparere og re-selge. Men i dag velger mange å kjøpe nytt, da det er for dyrt og utilgjengelig å reparere eller leie. Å utvikle lønnsomme forretningsmodeller og nye tjenester som gjør det enkelt, behagelig og lønnsomt for både mennesker og selskaper å låne, leie, gjenbruke og re-selge er en viktig del av det grønne skiftet. Fritak for mva på reparasjon og utleie av klær, tur- og sportsutstyr, verktøy og elektronikk er et viktig virkemiddel i så måte. Sverige innførte mva-reduksjon på reparasjoner i januar 2017. Gruppen som stiller seg bak kravet mener det er på tide at norske politikere tar det samme ansvaret.

Bak kravet står:
Bergans of Norway, Norsk Sportsbransjeforening, Pierre Robert, Syklistenes landsforening, BUA, Days Like This, Elektronikkbransjen, Fjong, Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Fretex Norge, H&M, KappAhl, Kid, Lindex, Miljøagentene, Moving Mamas, Naturvernforbundet, Norges Husflidslag, Oslo Håndverks- og Industriforening, Repairable, Restartes Oslo, Røde Kors Secondhand, SoBo Community, Swancy, Tise, Tooler, UFF

Kalender

Annonse