Vil gi utenlandske nettbutikker tollfritak

Publisert: 20.08.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Vil gi utenlandske nettbutikker tollfritak

Finansdepartementet vil gi tollfritak for varer opp til 3000 kroner som handles i utenlandske nettbutikker. Det vil bety fra vondt til verre for norsk sportsbransje.

Finansdepartementet sendte forslag om fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi ut på høring den 6. juni 2019, like før pinse. Departementet satte høringsfristen til den 5. august 2019.

Nå har regjeringen sendt ut et forslag på høring for hvordan 350-kronersgrensen skal oppheves. Til gjengjeld vil Finansdepartementet gi tollfritak for varer opp til 3000 kroner som handles i utenlandske nettbutikker.
Finansdepartementet foreslår at alle nettbutikker pålegges moms fra første krone. Momsen skal betales i nettbutikken og dermed unngår kunden ekstrakostnader til tollklarering hos transportøren i etterkant.
Den foreslåtte ordningen krever at nettbutikkene momsregistrerer seg i Norge. Hvordan myndighetene skal håndheve det nye regelverket er vanskelig å se for seg.

Fritak for tollavgift

I dag er det i hovedsak næringsmidler og tekstiler som er underlagt toll. Oppjusteres fritaket for tollavgift fra dagens 350 kroner til 3000 kroner, vil det få store konsekvenser for klær som har 10,7 prosent toll i dag.
Harald J. Andersen, som er direktør i Virke handel, mener dette er en gavepakke til utenlandske nettbutikker. Virke, i likhet med Norsk Sportsbransje mener tollavgiften på klær som norske virksomheter er pålagt burde avvikles for å rette opp i skjevhetene.

Stor konkurranse, lave marginer i sportsbransjen 

Det ble solgt sportsutstyr til norske forbrukere for 18.5 milliarder kroner i 2017. Omsetningen har økt hvert år, men marginbildet er under kraftig press. Konkurransen med utenlandske nettbutikker er stadig større. Derfor er det utrolig viktig at konkurransen gjennomføres på like vilkår. Avgifts-subsidiering av utenlandske nettbutikker svekker norske aktører som selger varer til norske forbrukere, forklarer Trond Evald Hansen i sitt høringssvar til Finansdepartementet.

Urettferdige konkurranse 

Konkurranse ligger i sportsbransjens natur, men det må konkurreres på like vilkår.
Når utenlandske aktører slipper å betale mva og toll, har utenlandske aktører som selger varer i det norske markedet åpenbare fordeler.
Vi er derfor glad for at Stortinget har vedtatt å fjerne 350-kronersgrensen fra 1.1.2020 og at regjeringen følger opp dette.

Illustrasjon fra DagensNæringsliv, 2019 DNgrafikk.
Norsk Sportsbransjeforening mener at fjerning av 350-kronersgrensen må omfatte både mva, særavgifter og toll. Det bør være lik behandling av alle varer som er belagt med toll fra utlandet til Norge.
Norsk Sportsbransjeforening støtter ikke forslaget om at tekstilvarer får oppjustert fritak for eventuell tollavgift fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner. Dette vil være svært konkurransevridende og ramme et stort antall bedrifter i Norge som selger sportsprodukter, bedrifter som i dag opplever store konkurranseutfordringer mot utenlandske nettaktører.
Når utenlandske nettaktører får fordeler fremfor norske selskaper, påvirker det norske arbeidsplasser. Vi kan ikke forstå at dette kan være ønsket fra norske politikere.
Høringsfristen for Finansdepartementets forslag gikk ut 5. august. Nå jobber det med høringsinnspillene i det videre arbeidet.

Kalender

Annonse