Vekst, men svekket lønnsomhet

Publisert: 19.03.2015 Forfatter: SPORT
VEKST I 2014: Swix opplevde organisk vekst i fjor, men resultatet ble noe svekket. FOTO: SWIX SPORT

2014 ble for Swix Gruppen et år preget av god vekst, på tross av et meget krevende marked.

Swix Sport Gruppen oppnådde i 2014 en omsetning på 813 millioner kroner og EBITDA på 58,4 millioner. Tilsvarende tall for virksomheten i 2013 var henholdsvis 759 millioner og 70,7 millioner.
TATT PÅ SENGA: - Vi ble som mange andre i bransjen tatt litt på senga av den svake kronekursen i november i fjor, sier adm. dir. Ulf Bjerknes i Swix Sport. FOTO: MORTEN DAHL

Omsetningsveksten på om lag 8 prosent, er i all hovedsak drevet av god organisk vekst i Sverige og i USA. I tillegg er det god vekst innen vår internasjonale klubbsatsning. For Norge og Mellom-Europa, stoppet veksten opp grunnet en svak vinter i 2014.   
SKISKYTING: Swix er fornøyd med profileringen etter å ha byttet som hovedsponsor fra skilandslaget til skiskytterlandslaget. FOTO: SWIX SPORT

- På tross av god underliggende drift og god vekst, opplevde Swix Gruppen svekket lønnsomhet i 2014. En svak vinter i starten av året i Norge og i Mellom-Europa, sammen med en intensivert priskrig mellom kjedene i Norge, ga meget krevende forhold i 2014. Videre skapte en meget svak norsk krone, store prisøkninger på varer fra Asia, som igjen gir svekkede marginer: Gruppen har også kostnadsført store urealiserte valuta tap i 2014, sier administrerende direktør Ulf Bjerknes i Swix, Han sier til SPORT at Swix som så mange andre i bransjen ble tatt litt på senga da den norske krona ble kraftig svekket på kort tid de første dagene i november.

Vekst i Sverige og USA

- Fram til november hadde jeg god tro på at 2014 skulle bli et godt år også resultatmessig, men da vinteren uteble de to siste månedene – og valutasmellen kom i tillegg – fikk vi svekket lønnsomhet, sier Bjerknes.

Swix har valgt å beholde prisene for 2014/15-sesongen, men Swix-sjefen sier at man har varslet en prisøkning på noen deler av 2015/16-kolleksjonene.

- Jeg er fornøyd med fjorårets organiske omsetningsvekst på 8 prosent, og forhåndsordrene for 2015 er bra. Jeg tror derfor året vi er inne i kan bli et godt år omsetningsmessig, men at utfordringene ligger i økt marginpress fra kjedene, dårlig vinter og ikke minst valutauroen med en dollarkurs på mer enn 8 kroner i skrivende stund, sier Bjerknes.

Outdoor utgjør 25 % av omsetningen

Swix Gruppen har lykkes godt med sin satsing på å vokse internasjonalt. I 2014 kommer mer enn 50 prosent av omsetningen fra andre land enn Norge. Satsingen på å bygge en sterk outdoor-posisjon utvikler seg også positivt. I 2014 kommer ifølge Bjerknes mer enn 25 prosent av omsetningen fra dette segmentet.

Original Teamwear, Ulvang og Lundhags, var de sterkeste vekstområdene i 2014. Selskapet har i 2014 bygd verdens mest moderne stavfabrikk på 5.500 kvm i Litauen.

- Hvordan merker du konkurransen fra de andre merkevarene som er rettet mot langrennssegmentet?

- Swix som merkevare står seg meget godt og vi opplever ikke at våre endrede spons fokus har påvirket vår posisjon som en klart ledende leverandør innen langrenn. Det er først og fremst fokuset på sponsing av eliteutøvere der andre og nyere merkevarer har fått større oppmerksomhet enn tidligere, svarer Bjerknes.

 

Endrer organisasjonen

- Konsernet fortsetter å investere betydelig i drift og innovasjon, samt ytterligere styrking av produktporteføljen. Mange vellykkede lanseringer i 2014 har absolutt bidratt positivt til en spennende posisjon for fremtiden. Oppkjøpet av www.skisporet.no, er en av mange investeringer som vil sikre selskapet en god vekst også i tiden fremover, sier Bjerknes videre.

Ulf Bjerknes sier at også Swix er inne i en endringsprosess i 2015, der endrede rammebetingelser i bransjen medfører blant annet at Swix må gjennomføre noen få organisatoriske nedbemanninger.

- Det er ikke noe dramatikk i dette. Det skyldes ikke dårlig økonomi, men at vi som bedrift løpende må tenke nytt i forhold til den endrede og tøffere hverdagen i sportsbransjen. Vi er også nødt til å tilpasse vår organisasjon, sier han, og legger til at dette arbeidet har holdt på i et års tid. Blant annet vil man i fremtiden ikke operere med en egen eksportavdeling, men heller jobbe gennom alle datterselskapene i eksportarbeidet. .

Han sier at 2015 vil bli et meget spennende år for Swix. Selskapet vil da flytte inn i nytt drifts- og merkevarebygg på Lillehammer. Betydelige ressurser er investert i et meget moderne og 10.000 kvm stort Swix Senter som også skal inkludere merkevare butikk- og opplevelsessenter.

 

Kalender

Annonse