Variert salg blant sportskjedene og butikkene i 2019

Publisert: 21.02.2020 Forfatter: Norsk sportsbransjeforening
Variert salg blant sportskjedene og butikkene i 2019
LØPETREND. Sportsbutikkene kan melde om godt salg av løpesko, man ser fortsatt salgsvekst av terrengsko. Den virkelig store «snakkisen» er raske løpesko med karbonplate, som gir løpere raskere tider i konkurranser. Disse skomodellene klarer ikke leverandørene å produsere nok av.

Norsk sportsbransje har gjennom 2019 kjempet mot et svært godt 2018 og mange år med eventyrlig vekst. Tallenes tale er klar – for første gang rapporteres det om lavere omsetning iblant sportskjedene, som i 2018 sto for 71 prosent av omsetningen av sportsutstyr i Norge. Sportskjedene viser samlet en omsetningsnedgang på 5,64 prosent i 2019 sammenlignet med 2018.

Svingninger mellom sportskjedene

Sportsbransjen har fått mye oppmerksomhet det siste året. Særlig har XXL vært i fokus med sviktende resultater og negative verdiutvikling på Oslo børs. Mens de to største sportskjedene i Norge, Gresvig og XXL, tapte omsetning sammenlignet med året før, vokste Sport1, Stadion og Sport Norge. Det er variert salg blant sportskjeder og sportsbutikker.

Salgsdriverne

Ski, sykkel, joggesko, ullundertøy og andre tekstiler er de store salgsdriverne i Norsk sportsbransje. Sykkelsalget er fortsatt høyt i Norge. Mange melder om godt salg av elsykkel, og vi anslår at det ble solgt cirka 60 000 elsykler i sommer. Dette segmentet vokser. Mange av sportsbutikkene melder om stor interesse rundt utstyr som gir gode opplevelser i Norges fantastiske natur. Sportsbutikkene kan melde om godt salg av løpesko, man ser fortsatt salgsvekst av terrengsko. Den virkelig store «snakkisen» er raske løpesko med karbonplate, som gir løpere raskere tider i konkurranser. Disse skomodellene klarer ikke leverandørene å produsere nok av.

Det er jevnt over litt lavere salg i de fleste segmentene gjennom året. Det er særlig tekstiler som hører vinteren til, som svikter.

Vinteren svikter

Første- og fjerde kvartal svikter mest for sportskjedene. Første kvartal 2019 kjempet mot et særdeles godt første kvartal i 2018 (som vokste med nesten 11 prosent mot 2017). I årets siste kvartal, som er sportsbransjens viktigste, omsatte bransjen mindre enn året før for andre gang på rad.

I sommerhalvåret, dvs andre og tredje kvartal, er omsetningsnedgangen mindre. Dette bekrefter at det selges godt med sykler, løpesko og utstyr for friluftsliv og aktiv fritid.

Detaljhandelen og markedsandelene i sportsbransjen er i endring.

Sportsbransjen, som all annen detaljhandel, er i stor endring. Salgsaktører over internett, konseptbutikker og såkalte «outlets» tar markedsandeler fra det tradisjonelle salget. Selv om omsetningen blant sportskjedene går ned i 2019, står sport, aktiv fritid og friluftsliv svært sterkt blant nordmenn. Det er ingen andre land i verden der det selges så mye sports- og friluftsutstyr som i Norge.

For bare fem år siden ble omsetningen i sportsbransjen beregnet ved at sportskjedene sto for 90 prosent av omsetningen, mens «andre» sto for 10 prosent. Basert på 2018 omsetningen ble sportsbransjens totale omsetning beregnet slik. Vi forventer nye endringer for 2019, når året beregnes høsten 2020.

Sportsbransjens totale omsetning i 2018:

Sportskjedenes totale omsetningstall i 2019:
Omsetning per kvartal i sportskjedene:
(tall i tusen) 

 Kvartal/År  2015 2016  2017  2018  2019   Endring  

 1. kvartal

 2 999,758  3 148,703
 2 960,422
 3 274,027
 2 967,755
 -9,35 %
 
 2. kvartal  2 889,648
 3 104,679  3 147,038  3 245,760  3 187,896  -1,78 %  
 3. kvartal  3 240,977  3 389,521  3 525,307  3 597,850  3 454,523  -3,98 %  
 4. kvartal  3 671,371  3 953,200  4 115,166  4 100,255  3 806,371  -7,17 %  
 Total kjedene  12 801,754  13 596,103  13 747,933  14 217,892  13 416,545  -5,64 %  

 

De største sportskjedene og markedsandel i 2019

XXL er fortsatt den største sportskjeden i Norge med sine 30,52 prosent markedsandel.

   2018 2019  Endringer  Markedsandel 2019 
 XXL 4 623 181 4 095 697 -11,41 % 
 30,52 %
 G-Sport/G-max/Intersport 4 169 431 3 909 931  -6,22 %  29,14 %
 Sport1 2 758 177 2 938 327   6,53 %  21,9 %

 

Størst vekst blant sportskjedene i 2019

Sport Norge er den yngste og blant de minste sportskjedene, og kjeden vokser sterkt. I 2018 vokste kjeden med hele 96,42 prosent og de følger opp med ny sterk vekst, dog vesentlig mindre enn i 2018, på nesten 16 prosent.

 

   2018

2019  Endring i % Markedsandel 2019
 Sport Norge     228 868     256 401  15,96 %   1,98 %
 Sport1  2 758 177  2 938 327   6,53 %  21,9 %
 Stadion  1 149 700  1 190 100   3,51 %   8,87 %

 
 
 

Kalender

Annonse