Tapte 613 millioner kroner i fjor

Publisert: 29.03.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Tapte 613 millioner kroner i fjor
Gresvig styrker satsingen på outlet-segmentet.

Sportsgiganten Gresvig fikk et resultat før skatt på minus 613 millioner kroner i fjor. I 2017 gikk Gresvig til sammenligning i underskudd med 194 millioner kroner.

Investeringsselskapet O.N. Sunde AS som blant annet eier sportsutstyrskjeden Gresvig, hadde et blandet år i 2018. Årsaken er den kostbare oppryddingen i Gresvig. Selv om sportskjeden snudde omsetningsfall til vekst, preges Gresvig fremdeles av store omstillingskostnader.

– Omstillingen i Gresvig har helt klart vært tyngre og tatt lengre tid enn vi hadde trodd, men vi er en langsiktig eier i våre virksomheter, og vi har stor tro på at den strategien som nå følges og det gode arbeidet som legges ned, gradvis vil gi resultater. Det er verdt å merke seg at både totalmarkedet og Gresvig vokste i fjor, så potensialet er helt klart til stede, sier Alexander Sunde, administrerende direktør i O.N. Sunde as.

Sportsbransjen har vært gjennom store endringer de senere årene, noe som har medført betydelige omstillingskostnader for Gresvig i 2018. Sportskjeden har blant annet nedskrevet varelager og gjort ekstraordinære realiseringer i 2018, samt bygd opp en ny netthandelsløsning. Resultat for 2019 forventes å bli vesentlig bedre enn i 2018, men den fulle effekten av endringene vil i større grad vise seg i 2020, påpeker O.N. Sunde.

– Omsetningsmessig ble 2018 på nivå med markedsveksten, men vi har stort potensial for økt netthandel. Resultatmessig er Gresvigs tall preget av en omfattende opprydding. Det dreier seg om rydding i varelager og husleiekontrakter, etablering av en ny outlet-virksomhet og innføring av en ny netthandelsløsning mot slutten av året, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør i Gresvig.

Resultat-smell for Sunde

Konsernet O.N. Sunde hadde driftsinntekter på 14.160 millioner kroner i 2018, en økning fra 13.472 millioner kroner i 2017. Driftsresultatet ble 452 millioner kroner, mot 970 millioner året før, mens resultat før skatt ble 113 millioner kroner, mot 545 millioner året før.
Lars Kristian Lindberg, Administrerende direktør i Gresvig.Resultatsvekkelsen skyldes i all hovedsak utviklingen i Gresvig, hvor regnskapet for 2018 preges av ekstraordinære omstillingskostnader.

– Det er gjort, og det gjøres, store endringer i Gresvig. Vi fortsetter rendyrkingen av kjedekonseptene ved at vi nå slår sammen G-SPORT og G-MAX til et tydeligere kjedekonsept under felles navn og logo; G-SPORT. Vi styrker satsingen på outlet-segmentet og har etablert det som skal bli bransjens råeste fordelsprogram. Selskapet er nå mye bedre rigget for å ta del i et voksende marked for sport og fritid.
Vi ser nå fremover, og i det arbeidet setter jeg stor pris på støtten fra O.N. Sunde som en langsiktig eier i Gresvig, sier Linberg.

Kalender

Annonse