Sykler lenger enn før

Publisert: 14.04.2015 Forfatter: Morten Dahl
Sykler lenger enn før
UNGE MENN: Unge menn sykler mer enn unge kvinner, viser Reisevaneundersøkelsen for 2013/14. FOTO: MORTEN DAHL

Nordmenn sykler lenger enn tidligere, og det er flere unge menn enn flere unge kvinner som sykler. Det går fram av Reisevaneundersøkelsen 2013/14.

Men den totale syklingen her i landet har holdt seg noenlunde stabil, viser undersøkelsen, som gjennomføres av Transportøkonomisk institutt (TØI).  Sykkelreisenes andel av alle reiser har holdt seg stabilt siden 2001, med en liten økning fra 4,2 til 4,5 i perioden 2009 til 2013/14. Men det er altså en tendens til at de som sykler, sykler litt lenger enn tidligere.

 

Unge sykler mest

Blant de fire største byene her i landet er sykkelandelen høyest i Stavanger og Trondheim, mens de unge mellom 13 og 17 år er de som sykler aller mest. Det skyldes nok at sykkelandelen her i landet er størst på reiser til og fra skolen – men også sykling i forbindelse med tur og arbeid er ganske høy.

Kjønnsmessig er det flere unge menn enn unge kvinner som sykler, og ser man på inntekt er det de som tjener minst og mest, som sykler mest.

Videre viser Reisevaneundersøkelsen at sykling brukes mest til reiser under 4 km. 6 prosent av alle reisene i nærmiljøet med en radius på 5 km foretas på sykkel. Sykkelen er mer foretrukket som framkomstmiddel på hverdagene, fordi man da bruker den som transportmiddel til jobb og skole.

 

Økt vintersykling

Ikke overraskende er sykkelen mest brukt om sommeren, men det har vært en økning i bruk av sykkelen også vinterstid. Sykkelreisenes andel har økt fra 1,1 prosent i 2009 til 2,1 i 2013/2014.

Undersøkelsen sier ingenting om hvordan utviklingen av el-sykkel-bruken har vært de senere årene.

 

Kalender

Annonse