Sykkelsatsingen skaper vekst i Trysil

Publisert: 29.05.2019
Sykkelsatsingen skaper vekst i Trysil
Johan Söderlund, sommeransvarlig i Trysilguidene, forteller at de har merket ringvirkninger av sykkelsatsingen. Flere gjester til Trysil om sommeren gjorde at de turte å gjøre deres hittil største investering, klatreparken Høyt & Lavt Trysil, som åpnet i 2016. Den har de investert totalt 8 millioner kroner i. Trysilguidene har hatt en stor økning i antall helårsansatte. I sommer er det omtrent 30 ansatte, som jobber som sykkelguide- og instruktører, med elveaktiviteter, i klatreparken osv. Foto:

Sykkelsatsingen i Trysil startet i 2014 og siden 2016 har det vært befolkningsvekst hvert eneste år. I en ny rapport fra Telemarksforskning ser man en klar sammenheng mellom sykkelsatsingen og veksten i antall arbeidsplasser.

Hedmark fylkeskommune har vært sentral i finansieringen av sykkelsatsingen i Trysil, og har også̊ bidratt i flere stedsutviklings- og reiselivsprosjekter i kommunen. - Dette er et prosjekt som er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling, forteller fylkesråd Thomas Breen, som bestilte denne evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforskning.

Positivt skifte

Resultatene fra rapporten ble presentert i Trysil mandag formiddag av en fornøyd fylkesråd.
- Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling, forteller Breen.
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen legger til at det er svært gledelig å se satsingen gir resultater.
- Ofte tar det tid før vi ser resultater, men dette er et prosjekt som raskt har gitt positive effekter og der vi ser at i fellesskap kan vi bidra til vekst og utvikling. Det at det nå legges til rette for flere helårsarbeidsplasser ser ut til å være nøkkelen til både økt befolkningstall og vekst for næringslivet, sier Sveen. 

Sykkelprosjektet skaper optimisme i andre næringer

Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene; bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013 – 2018. Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett mest positiv utvikling.
- Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess, sier Breen. - Jeg tør påstå at satsningen også har skapt en optimisme til å investere i andre aktiviteter. I tillegg ser vi at det er en vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen.
Nettopp det skyldes felles retning og tett samarbeid, mener Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.
- I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier Lohne.

Fortsetter sykkelutviklingen

Rapporten understreker at hvis Trysil skal lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig å fornye seg og stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer 1 opprettholdes.
- Vi må ikke tro vi er ferdig nå, påpeker Lohne. - Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt og skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet liknende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det. 

Foto: Jonas Hasselgren

Fakta om stisykkelprosjektet

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten. Totalt skisserer masterplanen en utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Vi har pr. nå investert for 19 millioner kroner i stisykkelprosjektet. Satsningen er beregnet å gi mellom 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk. 

Kalender

Annonse