Swix merker skivoks «fluor free»

Publisert: 24.10.2017 Forfatter: Morten Dahl
Swix merker skivoks «fluor free»
FLUOR-FRI: Swix merker nå skivoks med "fluor free", slik at både butikkene og forbrukerne får et reelt valg. FOTO: SWIX SPORT

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har vedtatt et fluorforbud, men med det forbeholdet at det kommer en testmetode på plass som kan måle fluor på skisålen før start.

Komiteen gikk dermed imot vedtaket som skikretsene gjorde et par uker tidligere der de sa nei til et fluorforbud for yngre konkurranseløpere under 17 år denne vinteren. Kretsene mente at det ikke fantes gode nok kontrollmuligheter. Under forutsetning av at det kommer en testmetode som kan måle fluor i skisålen før start, blir det altså likevel et forbud, og dermed er de to «partene» enige.
Swix Sport går foran med et godt eksempel, og tilbyr nå skismøring med etikett påført «Fluor Free».

Kan ta bevisste valg
- Med dette nye tiltaket blir det lettere både for den butikkansatte og sluttbrukeren å foreta et bevisst valg i forhold til fluorproblematikken, sier forskningssjef Christian Gløgård i Swix Sport. Swix har den siste tiden ivret for et fluorforbud for skiløpere yngre enn 17 år.

FORBEDRER: Swix Sport jobber hele tiden med å forbedre voksen og glideren som føres skiene slik at de skal gi minst mulig påvirkning på mennesker og miljø, sier Swix' forskningssjef, Christian Gløgård. FOTO: MORTEN DAHL

Internasjonale reguleringer vil komme
Swix mener imidlertid at det er helt nødvendig at et forbud mot fluor i skismøring må komme på et eller annet tidspunkt. Gløgård forteller at det innen 2020 vil komme internasjonale reguleringer på feltet, og mener derfor at skimiljøet må være i forkant for å være forberedt på reguleringene og samtidig sørge for at skisporten er bærekraftig og kan sikre sportens framtid.
Christian Gløgård har sittet sentralt i ei arbeidsgruppe som ble oppnevnt av helse- og omsorgsdepartementet. I gruppa har også Folkehelseinstituttet og Norges Skiforbund vært med, i tillegg til kampanjen Tøffest uten fluor.
Fluor-problematikken kom for alvor på dagsordenen da en kvinne fikk påvist nyrekreft og senere døde av sykdommen sist vinter. Hun var aktiv i skimiljøet i Asker, og det ble hevdet fra kretsen rundt henne at fluorholdig skismøring var en medvirkende årsak til at hun utviklet sykdommen.
Gruppas arbeid har medført at skiforbundet har kommet med nye smørevett-regler som gjør at skismørerne i Norges-cupen får langt bedre arbeidsforhold enn tidligere. I tillegg har Swix utviklet egne smøretips mot private forbrukere, der de også kommer med anbefalinger på hvordan man bør jobbe med skismøring.  I tillegg har skiforbundet etablert egne avfallshåndteringsregler, noe som gjør at når disse reglene er i kraft kan man forvente at minst 90 prosent av skismøringsavfallet går til forbrenning.  

Fluorfrie produkter merkes tydelig
- Vi har alltid hatt fluorfrie smøreprodukter på markedet, og vi jobber hele tiden med å forbedre voksen og glideren som påføres skiene slik at de skal gi minst mulig påvirkning på mennesker og miljø. Nytt for denne sesongen er at vi på våre fluorfrie produkter påfører et eget merke hvor det klart og tydelig går fram at produktet er «Fluor Free», sier Gløgård. Han sier at det har vært en utbredt oppfatning at PFOA har vært brukt i skivoks. Han understreker imidlertid at PFOA ikke har vært brukt i skivoks fra Swix, men at den såkalte C8-teknologien, som Swix har brukt, er blitt omdannet til PFOA i menneskekroppen.
- Vi har derfor sluttet med C8-teknologien og erstattet denne med C6, som er et langt bedre alternativ sett fra et helsesynspunkt, sier Swix’ forskningssjef videre.
FLUOR FREE: Slik ser etikken hvor "Fluor Free" er påført Swix' skivoks-produkter. FOTO: SWIX
- Swix jobber for å fase ut fluorholdig skismøring i framtiden, og har allerede gått inn for at det bør bli forbud med fluorholdig skivoks for de under 17 år. Dette ble ikke vedtatt på høstmøtet til skiforbundet, men Swix kommer til å forske på og jobbe mot en fluorfri smøreproduksjon. Det er vårt mål, sier Christian Gløgård videre.
- Hvorfor kan ikke bare Swix slutte å produsere fluorholdig skivoks nå?
- Det er det internasjonale og det nasjonale skiforbundet som må ta stilling til om det skal være forbud mot dette. Det er ikke noe vi kan innføre et forbud mot, men vi jobber for at skisporten skal bli fluorfri på sikt, svarer Gløgård. Han tror videre at dette kan åpne for at useriøse i bransjen fortsatt kan produsere fluorholdig skivoks.

Liten forskjell
-Er fluorfri skivoks like god som en skismøring med fluor?
-For den jevne skiløperen i Norge vil man ikke merke noen forskjell, og særlig gjelder dette på normalt godt skiføre. Blir skiføret litt mer utfordrende vil nok fluorholdig skismøring fortsatt ha sine fordeler, men vi i Swix jobber hele tiden med å finne løsninger som skal gi tilnærmelsesvis like god fluorfri skivoks også for litt vanskeligere skiføre, sier Christian Gløgård. Han nevner blant annet et spennende svensk forskningsprosjekt – POPFREE – der målet er å finne fluorfrie løsninger innen forretningsområder som i dag bruker fluor. Det gjelder for eksempel i tekstil-, elektronikk-, maling- og papirindustrien.  

 

 

Kalender

Annonse