Svært gode tall fra Puma

Publisert: 20.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
Svært gode tall fra Puma
SMILER: Den norske Puma-sjefen Bjørn Gulden kan smile over gode resultater så langt i 2017. FOTO: PUMA

Samtidig med at ryktene om at Kering ønsker å selge Puma, legger den tyske katten fram svært gode tall for tredje kvartal. Det betyr at Puma for tredje gang dette året høyner målene for 2017.

Bakgrunnen for at den norske Puma-sjefen Bjørn Gulden for tredje gang i år høyner målene for 2017, er en svært god omsetningsvekst i tredje kvartal og at ordrene for fjerde kvartal er svært gode. I løpet av tredje kvartal økte omsetningen for Puma med 13,3 prosent, og den endte dermed på 1,121,8 millioner Euro. Veksten var i all hovedsak drevet fram av fottøy, som hadde en økning på hele 23,2 prosent dette kvartalet. Gulden har fortalt journalister at noe av årsaken til veksten i tredje kvartal skyldes at de har vært flinkere til å selge utsatte produkter til full pris.

Kvinne-forbrukerne øker
Økt satsing på kvinner har ført til at om lag 30 prosent av Pumas produkter nå er rettet primært mot kvinner, og omsetningen mot kvinner ligger på omtrent samme nivå. Når vi i tillegg vet at de resterende 70 prosentene fordeler seg mellom menn, kvinner og barn – i tillegg til unisex – vil andelen salg til kvinnelige sluttbrukere være høyere enn de 30 prosentene. En av årsakene til kvinnesuksessen hos Puma er samarbeidet de har inngått med Rihanna, pluss at deltakelsen til kvinner i sport har økt i markeder som India og Kina.

Egne salgskanaler utgjør nær 22 %
I løpet av de første ni månedene nådde Pumas omsetning 3,096 millioner Euro, noe som er en økning på hele 16 prosent. Det er verd å merke seg at selskapets egeneide forhandlerutsalg økte med 22 prosent, noe som også inkluderer online-salg. Deres egne salgskanaler utgjør nå 21,7 prosent av omsetningen på verdensbasis. Når vi i tillegg får vite at øknigen er organisk på butikksiden er det imponerende vekst. Med de ni første månedene som bakteppe og at ordrene for fjerde kvartal er svært lovende, antar Puma-ledelsen at salget vil øke med 14 til 16 prosent når året er omme. Den forrige antakelsen var at Puma ville øke med 12 til 14 prosent.

Selges?
Kort tid etter at Puma la fram sine svært positive tall for 2017 så langt, kom ryktene om at eierselskapet Kering var interessert i å selge Puma. Ryktene er ikke blitt bekreftet, verken av Puma selv eller Kering, som ikke ønsker å kommentere ryktene. Andre analytikere mener at det andre merket i Kerings sports- og lifestyle-divisjon, Volcom, er mer utsatt for salg enn den tyske katten. Volcom hadde en nedgang i salget tredje kvartal på 6,7 prosent.

Kalender

Annonse