Svak oktober for svensk sportshandel

Publisert: 05.12.2017 Forfatter: SPORT
Svak oktober for svensk sportshandel
TØFF OKTOBER: Svensk sportshandel – her representert ved Stadium – økte ikke omsetningen i oktober, slik detaljhandelen generelt gjorde. ILLUSTRASJONSFOTO

Det svenske Handelens Utreningsinstitut (HUI) melder at svensk sportsbransje hadde en nedgang omsetningen på 0,8 prosent, mens detaljhandelen generelt økte med 2,2 prosent i oktober.

Det er Sportfack som melder om HUIs tall for oktober-handelen. Instituttet selv anslår at økningen på 2,2 prosent er litt i overkant av det som var reelt, men at tendensen er tydelig. Insttiuttet har heller ingen forklaring på hvorfor svensk sportsbransje går tilbake med 0,8 prosent, men Sportfack tror at tilbakegangen er noe høy i forhold til virkeligheten.

Økning i verdi
I løpet av årets 10 første måneder hadde svensk sportshandel en tilbakegang på 0,2 prosent, noe som ikke anses som dramatisk. Dette forklares blant annet med at prisene har gått noe ned i løpet av 2017. Ser man på volum framfor kroner, viser det seg at sportsbransjen har økt med 1,9 prosent hos våre naboer i øst. Med andre ord selges det altså flere produkter enn tidligere, men til en lavere pris – noe som igjen gir tilbakegang i krone-omsetningen.

Kalender

Annonse