Svak økning for golf

Publisert: 19.10.2017 Forfatter: Morten Dahl
Svak økning for golf
GOLF POPULÆRT: Det er blitt noen flere golfspillere i Europa det siste året, viser to ulike undersøkelser. ILLUSTRASJONSFOTO

Golf har slitt litt i motbakke i mange år. Nå ser imidlertid trenden ut til å være snudd, og i fjor blir det meldt om en økning i antall golfere i Europa.

Det er to undersøkelser som viser at antall golfere har økt. I en undersøkelse gjennomført i Europa var det en økning i antall golfspillere på 0,2 prosent i fjor, slik at det totale antall nå ligger på 4,1192,36.

81 % land hadde økning
Tallet er økende eller stabilt i 79 prosent av landene som er med i undersøkelsen. Ifølge en annen Europa-undersøkelse gjennomført av et annet analyseselskap, økte antall golfspillere i fjor med 85.584 til 4,220,136, noe som er en økning på 2 prosent fra 2015. Denne siste undersøkelsen er gjennomført blant golf-organisasjoner i 43 europeiske land. 81 prosent av landene meldte om økning og i 46 av dem var andelen golfere stabilt. I de resterende landene var det nedgang, deriblant i de to viktige golf-landene Skottland og Østerrike.

6900 golfbaner
Underøkelsen viser også at andelen som spilte golf av befolkningen i Europa har holdt seg stabilt på 0,9 prosent. Det er flest mannlige golfspillere i Europa, ifølge undersøkelsen.

De to samme undersøkelsene har også sett nærmere på utviklingen for antall golfbaner, og her er det noe sprikende resultater, men antall golfbaner i Europa ligger for tiden på mer enn 6900.

Kalender

Annonse