Stormberg mottok mangfoldspris

Publisert: 01.10.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Stormberg mottok mangfoldspris
Hege Nilsen Ekberg, daglig leder i Stormberg, mottok blomster og diplom for Mangfoldsprisens bronseplass 2019, fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Stormberg har fått nasjonal pris for sitt arbeid med integrering og for å fremme etnisk mangfold på arbeidsplassen.

Mer enn 350 virksomheter var nominert til Mangfoldsprisen som ble delt ut av Kunnskapsdepartementet på regjeringens integreringskonferanse 24.september. Stormberg fikk bronseplass i den nasjonale kåringen i kategorien for mellomstore og store bedrifter. Vinneren av hedersprisen, og den nasjonale kåringen av mellomstore og store virksomheter var Matbørsen med sine 26 nasjonaliteter. Septer vant i kategorien for små virksomheter.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. 

- Vi er ydmyke og stolte over å få denne prisen, og vi vil rette en stor takk til alle som har nominert oss. Dette er en viktig pris, viktig fordi arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet kanskje er en av våre største samfunnsutfordringer, sier Hege Nilsen Ekberg, daglig leder i Stormberg.

Helt siden oppstarten for mer enn 20 år siden har Stormberg jobbet for å inkludere også de som normalt havner utenfor i arbeidslivet. Turtøyprodusenten har et mål om at 25 prosent av de som rekrutteres skal være personer som normalt har vanskelig med å få arbeid. I dag er hver fjerde person som jobber i Stormberg rekruttert på bakgrunn av dette målet.

- Det kan for eksempel være tidligere rusmisbrukere, straffedømte, flyktninger, personer med psykiske eller fysiske utfordringer. Integrering er en av flere viktige faktorer som bidrar til mangfold på arbeidsplassen vår. Den handler om å se den enkelte, lære av og utvikle seg med ulikhetene. I Stormberg er mangfold en styrke, og inkludering er en av Stormbergs viktigste verdier. Det er en del av vårt DNA. Denne prisen er en stor inspirasjon i vårt videre arbeid, sier Nilsen Ekberg 


Kalender

Annonse