Stormberg blir med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg

Publisert: 11.06.2018 Forfatter: SPORT
Stormberg blir med i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg
NYTT UTVALG: Stormberg skal være med i nytt regjeringsoppnevnt utvalg, som skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. FOTO: STORMBERG

Utvalget, som nylig ble offentliggjort, skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

I den globale varehandelen blir mange varer produsert i land hvor vern av arbeidstakere er svakere enn i Norge. Dårlige lønnsforhold, barnearbeid, uanstendig arbeidstid og manglende organisasjonsfrihet er blant utfordringene i globale leverandørkjeder.

Pålagt å gi ut produksjonssted
En lov om etikkinformasjon kan gjøre at næringsdrivende blir pålagt å gi ut informasjon om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjon, og om hvordan de arbeider med samfunnsansvar og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Formålet er, ifølge regjeringen, at forbrukere skal få informasjon som gjør de i stand til å ta mer informerte kjøpsvalg. Samtidig skal informasjonsplikten bidra til at næringsdrivende øker innsatsen for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeidere i leverandørkjeden.

Utvalget er bredt sammensatt, og i tillegg til Stormberg er Initiativ for Etisk Handel, Virke, Forbrukertilsynet, NHO og flere representanter fra akademia med. Det kommende året skal de utrede om en lov om informasjonsplikt er mulig og hensiktsmessig. Dersom de kommer frem til at lovregulering er hensiktsmessig skal de foreslå virkeområde og hvordan loven kan håndheves.

Stormberg skriver på sine hjemmesider at de har god erfaring med åpenhet rundt leverandørkjeden. Helt siden 2005 har Stormberg hatt fabrikklisten sin liggende åpen på hjemmesiden. I september 2002 ble leverandøren, som Norges første sports- og tekstilmerkevare, tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). «Målet har hele veien vært å sikre gode arbeidsforhold for de som produserer klærne våre i Kina. Samtidig mener vi det er viktig at forbrukerne skal få vite hvordan klærne de kjøper produseres slik at de selv kan ta bevisste valg, heter det videre på Stormbergs hjemmesider.


Kalender

Annonse