SOG ligger i forkant på holdbarhet

Publisert: 24.05.2018 Forfatter: SPORT
SOG ligger i forkant på holdbarhet
HOLDBARHET: Scandinavian Outdoor Group og deres 64 nordiske medlemsbedrifter har skrevet under på et charter der holdbarhet og bærekraft står sentralt. ILLUSTRASJONSFOTO

Scandinavian Outdoor Group (SOG) har som første europeiske kollektiv samlet signert det Sustainability Charteret som outdoor-industrien i Europa til sammen har tatt fram. Dette er en felles bransjeagenda på høyt nivå der man forplikter seg til å arbeide for en mer holdbarog bærekraftig framtid.

Samtidig skriver de 64 skandinaviske friluftsmerkevarene som er med i SOG individuelt under på charteret.

Scandinavian Outdoor Group (SOG) har altså signert European Outdoor Group (EOG) Sustainability Charter,

som første bransjeorganisasjon i Europa. Man forplikter seg til å være et ansvarlig selskap med fokus på holdbar utvikling. Her finnes kriterier for tre ulike nivåer, der alle deltakende medlemmer skal streve etter høyeste mulige nivå. Dette Sustainability Charteret godkjennes så enstemmig av SOGs seneste årsmøte av foreningens 64 nordiske outdoor-merkevarer.


Gjelder både nye og gamle medlemmer
Kriteriene skal være oppfylt av både nåværende og nye medlemmer i SOG.

EOGs Sustainability Charter ble lansert i 2016, og ble utviklet av organisasjonens holdbarhetsråd (Sustainability

Council) i samarbeid med sentrale og eksterne interessenter. Selskap og organisasjoner som skriver under på charteret, gjør det for å uttrykke støtte for viktigheten av et felles holbarhetsarbeide for å støtte de bestrebelser og ressurser som man påtatt seg.

Charteret gir rammene og formulerer strategiske skritt for en reise mot viktige holdbarhetsmål for outdoor-bransjen


Fornøyd med SOGs signering
– Vi er fornøyde med at Scandinavian Outdoor Group har tatt en så sterk lederrolle gjennom å godkjenne Sustainability Charteret, sier Pamela Ravasio, Head of CSR & Sustainability i European Outdoor Group (EOG).
- Det sender en tydelig beskjed til bransjen om viktigheten av å jobbe sammen for en mer holdbar framtid, og viser at skandinaviske outdoor-selskap er sikre på å gjøre dette. Sammen med mine kolleger i EOG ser jeg fram til å arbeide tett med SOG for å sikre en holdbar framtid for vår bransje, sier Ravasio.

EOGs og SOGs holdbarhetsteam tilbyr løpende støtte og veiledning til de medlemmer som registrerer seg og hjelper til med å sluttføre hvert skritt på reisen i sin egen takt.


Kalender

Annonse