Signerte avtale med Grønt Punkt

Publisert: 10.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
Signerte avtale med Grønt Punkt
SIGNERER: Prosjektleder for verving hos Grønt Punkt, Jan Petter Nerhus (t.v.) og adm. dir. Trond E. Hansen i Norsk Sportsbransjeforening signerer intensjonsavtalen mellom partene.

Norsk Sportsbransjeforening og Grønt Punkt har tegnet en ny intensjonsavtale med den hensikt å få flere fra bransjen til å bli medlemmer i returordningsselskapet. – Vi har valgt Grønt Punkt etter en nøye vurdering av ulike alternativ, sier adm. dir. Trond Evald Hansen i bransjeforeningen.

Fra nyttår av er det bedrifter med avfall på mer enn 1000 kilo pliktig til å melde seg inn en returordning. Grønt Punkt er et av de selskapene som har jobbet lenge med denne type avfallshåndtering, og tidligere var Sportsbransjen AS med i ordningen deres. Nå velger Norsk Sportsbransjeforening å gå foran igjen, og håper med signeringen av en intensjonsavtale fredag at flere fra bransjen melder seg inn i Grønt Punkt.

- Må ta miljøet på alvor
- Det er viktig for oss som bransjeorganisasjon å ta miljøet på alvor. Det som selges gjennom norsk sportsbransje brukes som oftest i naturen, og da er det vårt ansvar å gjøre det vi kan for å bevare den, sier Trond Evald Hansen, som er adm. dir. i Norsk Sportsbransjeforening. Han oppfordrer ved signeringen av den nye intensjonsavtalen at flest mulig fra bransjen melder seg inn i Grønt Punkt. Det finnes allerede en del medlemmer fra bransjen i returordningsselskapet.
- Vi som bransjeorganisasjon har gjort en grundig vurdering av hvilket selskap som gjør det best i forhold til dette med returordninger, og Grønt Punkt kom helt klart best ut, sier Hansen videre.

Dette er Grønt Punkt Norge: 

  1. Er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.
  2. Har mer enn 6500 medlemmer, som til sammen står for om lag 85 prosent av all emballasjen på markedet.
  3. Har mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet. Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom.
  4. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas.
  5. I over 20 år har materialselskapene som eier Grønt Punkt Norge sørget for at emballasje over hele landet samles inn og blir gjenvunnet.

Kalender

Annonse