«Ryddet» seg til bedre resultat

Publisert: 16.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
«Ryddet» seg til bedre resultat
OPPKJØP: Oppkjøpet av Cecilie Skogs turselskap Fram Expedtions er med på å bidra til å styrke Bergans framover. Skog er for øvrig sponset av Bergans. FOTO: BERGANS

Et minus-resultat i 2016 på mer enn 30 millioner kroner, er snudd til positive tall i 2017. -Vi hadde i fjor fokus på å bli lønnsomme etter en utstrakt ryddesesjon i 2016, sier adm. dir. Leif Holst-Liæker i Bergans.

2016 ble et relativt turbulent år for Bergans med et underskudd på minus 30,9 millioner kroner, kombinert med et underskudd på 17,3 millioner året før. Men ifølge Leif Holst-Liæker var dette nærmest et varslet og villet resultat fordi Bergans måtte gjøre en del tiltak for å bli mer lønnsomme.

For ambisiøse på eksport
- Vi la ned og avviklet USA-kontoret. Vi solgte oss ut av selskapet som vi eide 75 prosent av i Russland til den andre eieren, som nå har ansvaret for Bergans i landet. Samtidig foretok vi en kraftig restrukturering av salgsapparatet i Europa. Alt dette skjedde etter at vi la en ny plan for vår internasjonale strategi.
- Det skal ikke stikkes under en stol at Bergans kanskje har vært litt for ekspansive og ambisiøse i den internasjonale satsingen. Nå er fokuset på Norge, Sverige og Tyskland, sier Bergans-sjefen, og legger til at Sverige og Tyskland også er de største markedene utenfor Norge for selskapet i dag. Deretter følger Nederland og Østerrike.
RYDDESJAU: Adm. dir. Leif Holst-Liæker i Bergans har ryddet og trukket seg ut av flere markeder med eget salgsapparat. - Dette kommer til å gi oss positive tall i år, sier han. I 2016 var underskuddet på mer enn 30 millioner kroner. FOTO: BERGANS

Server England fra Hokksund
- Vi har vårt eget Tyskland-kontor i Hamburg med lager og om lag 40 ansatte. Derfra drives salget i Tyskland, Østerrike og Benelux, sier Holst-Liæker videre. Storbritannia og Frankrike er andre land Bergans nå håndterer på en mindre ressurskrevende måte enn tidligere. Holst-Liæker forteller at disse markedene nå håndteres fra hovedkontoret på Hokksund med fokus på et fåtall strategisk viktige kunder – og ikke via agenter og egne ansatte som tidligere. I Canada og USA er en ny distributør på plass.
- Alle disse endringene har kostet oss penger, og vi ser nå gode resultater av de grepene vi har gjort, fortsetter Bergans-sjefen. Omsetningen endte i 2016 på noe over 774,5 millioner kroner, en liten økning fra året før. Når SPORT møter Leif Holst-Liæker er ikke 2017-tallene klare ennå, men han antar at omsetningen vil ligge på nivå som året før, men at selskapet vil realisere en høyere bruttomargin og ha et lavere kostnadsnivå, og dermed et positivt tall på bunnlinjen. Holst-Liæker har også stor tro på at Fram Expedtions, som de kjøpte opp i 2017 og nå heter Bergans Turglede, skal vokse de nærmeste årene.

Turoppkjøp
- Dette selskapet har hatt en beskjeden omsetning på to til tre millioner kroner, og vår målsetning er at det skal vokse kraftig. Vår målsetning er at vi noen år fram i tid skal bli en god nummer 2 innen dette segmentet – etter Hvitserk. Det har vært Bjørn Sekkesæter og Cecilie Skog, som i lang tid har vært sponset av Bergans og har egen kolleksjon, som har eid og drevet fra Fram Expeditions. Holst-Liæker mener at det nye tur- og eventselskapet vil kunne ha stor positiv effekt på Bergans som merkevare.
Etter den internasjonale «slankingen» har Bergans nå mer enn 200 ansatte totalt. 85 av disse jobber ved hovedkontoret på Hokksund og om lag 40 ved kontoret og lageret i Hamburg, i tillegg til ansatte i butikkvirksomheten som foreløpig består av en flaggskip-butikk og en del outlets i Norge, Sverige og Tyskland. Lageret på Hokksund ble lagt ned for om lag et års tid siden.
Leif Holst-Liæker avslører at Bergans for øyeblikket ikke har konkrete planer om nye brand stores utover den de har i Oslo sentrum, men at selskapet hele tiden evaluerer nye muligheter.

Kalender

Annonse