Rossignol har fått nye deleiere

Publisert: 11.06.2018 Forfatter: Morten Dahl
Rossignol har fått nye deleiere
NYE DELEIERE: Rossignol Group har fått nye deleiere, som skal bringe merkevaren sterkere inn på det kinesiske markedet før vinter-OL i Beijing i 2022. ILLUSTRASJONSFOTO

Rossignol er som kjent eid av den nordiske aktøren Altor Capital. Nå kommer nyheten om at New York-baserte IDC Capital – et investeringsfond – har kjøpt om lag 20 prosent av Rossignol Group.

Bakgrunnen for kjøpet er at Rossignol ønsker å få større innpass i det kinesiske markedet i forbindelse med vinter-OL i Bejing i 2022. IDC Capital har nemlig gjort store investeringer i kinesiske selskaper, og blir dermed sett på som «brobygger» inn i Kina. Altor vil fortsatt være hovedeier med 77 prosent av aksjene. Rossignols vintersportssalg i Kina har vært relativt marginalt de siste 15 årene.

Tro på Kina
Ledelsen i selskapet tror at de kan nå 100 millioner Euro i omsetning i Kina i løpet av en femårsperiode. Dette er et ambisiøst mål for en aktør som hadde en total omsetning på 345 millioner Euro sist finansår, som ble avsluttet 31. mars i år. Til sammenlikning var omsetningen året før på 320 millioner Euro. En del av økningen skyldtes blant annet oppkjøpet av Dale of Norway.


Kalender

Annonse