Rossignol Group lanserer forpliktende miljøprofil

Publisert: 17.01.2020 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Rossignol Group lanserer forpliktende miljøprofil

Verdens største skimerke lanserer programmet RESPECT der hele selskapet for fremtiden forplikter seg til å bruke naturlige og bærekraftige sertifiserte materialer og mer miljøvennlige produksjonsmetoder. Rossignol gruppen har trappet opp sitt engasjement på flere felt, blant annet med langtidsstøtte for miljøorganisasjonen «Protect our winters»(POW)

Rossignol Group forplikter seg gjennom programmet RESPECT å redusere sitt karbonavtrykk med 30 prosent innen 2030, jobbe mot karbonnøytralitet innen 2050 og å redusere avfallet med 40 prosent innen 2025.

Som verdens ledende skiprodusent og en av de førende produsentene av vintersport og fjell
utstyr, ønsker Rossignol Group å formalisere sine klimaforpliktelser og iverksette nye miljøtiltak.

Målet med programmet RESPECT er å bidra i kampen mot klimaendringene. De ambisiøse målsettingene er nå drivkraften i konsernets strategi for å fortsette utviklingen av en
miljøvennlig virksomhet i sportsbransjen.
«RESPECT, vårt forpliktende miljøprogram, krever at Rossignol Group forbedrer seg på alle mulige områder. Vi forplikter oss med dette til en prosess som er i tråd med de europeiske klimamålsettingene for å redusere karbonutslipp» uttalte Bruno Cercley, Rossignol Group president & CEO.
Konsernet har definert fire nøkkeltemaer som omfatter handlingsplaner for hver av sine merker og områder. Disse er i overensstemmelse med FN-initiativet Global Compact, som konsernet har vært tilsluttet siden 2015.

RESPECT-programmet dreier seg om sosiale og miljømessige forpliktelser


Rossignol-konsernet vil legge særlig vekt på bruk av naturlige og bærekraftig sertifisert materialer. På lang sikt vil konsernet kunne markedsføre et komplett utvalg av øko-designede produkter som er ISO 14001-sertifiserte. I tillegg er Rossignol gruppen i gang med å plante 25 000 trær i Tanzania. De tar del i «Fashion Pact» som ble lansert etter G7-toppmøtet i Frankrike i 2019, der de forplikter seg til å redusere utslipp, verne om biologisk mangfold, og beskytte havene, og de har undertegnet FNs «Fashion Industry charter for Climate Action». De to siste er viktige punkter overfor deres samarbeidspartnere og leverandører.

Rossignol Group har også gått inn med langvarige støtte til miljøorganisasjonen «Protect our winters» (POW).
I gruppens samfunnsengasjement inngår også implementering av beste praksis innen sikkerhet, etikk, ledelse og sosial ytelse. Konsernet forplikter seg til å jobbe for trivsel for alle.

«Respekt handler om mer enn bevissthet. Det er opp til oss hva vi faktisk velger å gjøre og å alltid være bevisst vårt ansvar» skriver Cercley.

Kalender

Annonse