Rekordmange høringssvar mot søndagsåpne butikker

Publisert: 04.08.2015 Forfatter: Morten Dahl
Rekordmange høringssvar mot søndagsåpne butikker
FILM: Sportsbransjen AS’ filmsnutt mot søndagsåpne butikker, ble publisert på sosiale medier tidligere i sommer.

Det kom inn rekordmange hørinsgssvar på regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. De aller fleste er skeptiske til forslaget, og Sportsbransjen AS er en av dem. Av 124 høringssvar fra formannskap og kommunestyrer er det kun fire som er positive.

Det var VG som ved utløpsfristen for å gi svar til regjeringens forslag om søndagsåpne butikker tidligere i sommer, som meldte om rekordmange høringsuttalelser. Svært mange av dem var negative til forlsaget.

 

Sportsbransjen

Sportsbransen AS svarte på vegne av butikkene og leverandørene i bransjen, og stiller seg negativ til å frislippe søndagsåpne butikker. Svaret burde ikke overraske noen i bransjen da paraplyorganisasjonen lenge har jobbet imot søndagsåpne butikker – blant annet sammen med NHO og Virke. Disse stiller seg også skeptiske til regjeringens forslag. SPORT har tidligere intervjuet alle kjedelederne, der alle – bortsett fra en – ikke ønsket søndagsåpne butikker.

De mange høringssvarene kom i stor utstrekning fra privatpersoner som ønsket å ytre sin skepsis til forslaget fra de blå-blå regjeringspartiene. Mange av dem fylte ut Naturvernforbundets ferdigskrevne brev som gikk under kampanjen Min søndag. Dette brevet starter slik: «Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk».

 

Kommuner sier nei

Ifølge den anerkjente journalisten og kommentatoren Per Egil Omdal i Stavanger Aftenblad er det et fåtall kommuner som også stiller seg positive til forslaget. Han har gått gjennom 124 høringssvar fra formannskap og kommunestyrer, og blant disse er det bare fire som vil ha søndagsåpne butikker.

Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) svarte på regjeringens forslag til søndagsåpne butikker, og hadde i sitt høringssvar hatt fokus på forbrukernes ønsker. I høringssvaret het det blant annet: «Fra regjeringens side argumenteres det først og fremst med hensynet til forbrukerne, og lovendringsforslaget framstår som en del av et «frihetsprosjekt». «Men ønsker egentlig forbrukerne denne utvidete «friheten»», spør SIFO, og går gjennom en rekke undersøkelser som er gjort i befolkningen siden 1980-tallet.

 

Forbrukerne er imot

Resultatene viser en forbløffende stabilitet mot søndagsåpne butikker, selv om den yngre garde nå stiller seg mer positiv enn tidligere. Det er fortsatt et solid flertall imot søndagsåpne butikker, også i Oslo. SIFO mener med bakgrunn i tallene, at svarene viser at et flertall i befolkningen ønsker å verne om søndagen som et pusterom i det som for mange framstår som oppkavede og masete liv. Forbrukerne ønsker ikke å være forbruker hele tiden, men dersom det blir mulig å handle på søndager, så vet folk at også de vil benytte seg av muligheten. SIFO skriver videre at dagens gjenværende rester av fordums åpningstidsreguleringer hjelper folk til å verne om denne siste «fredede» dagen. Dessuten vet jo folk at når en butikk åpner på søndag, kan ikke konkurrentene holde steng. «Det rasjonelle for den enkelte forbruker – eller den enkelte kjøpmann for den saks skyld – kan skape kollektiv fornuft: Den enkeltes frihet legger begrensninger på alles nytte».

 

 

Skyver forbrukerne foran seg

SIFO konkluderte dermed med følgende: «Av blant annet disse grunnene har de fleste samfunn hatt en eller annen formell eller uformell regulering av kollektive tidsmønstre. Våre undersøkelser tyder på at et flertall i den norske befolkningen har forstått dette. Det virker derfor svært feil å dytte forbrukerne foran seg for å begrunne et forslag om søndagsåpne butikker».

Tidligere i sommer produserte Sportsbransjen AS en film mot søndagsåpne butikker, som nådde mange og fikk oppmerksomhet – ikke minst på sosiale medier.

Kalender

Annonse