Poseavgiften innføres ikke 15. mars

Publisert: 10.03.2015 Forfatter: SPORT
Poseavgiften innføres ikke 15. mars
UTSETTER AVGIFT: Regjeringen utsetter å innføre den omstridte plastposeavgiften, som blant annet Sportsbransjen AS var sterkt kritisk til. ILLUSTRASJONSFOTO

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015. Sportsbransjen AS var en av de som var sterkt kritisk til plastposeavgiften.

 

 

I forbindelse med forhandlingene om 2015-budsjettet ble det besluttet at det skulle innføres en avgift på bæreposer av plast og papir.

Forslaget ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 27. februar 2015. Intensjonen var at avgiften skulle innføres fra 15. mars 2015. I avgiftsvedtaket fra Stortinget ble det bestemt at avgiften skulle tre i kraft fra det tidspunktet departementet bestemte. Bakgrunnen for dette var at den nye avgiften kunne reise avgiftstekniske utfordringer.

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015. Sportsbransjen AS var en av de som har vært mest skeptisk til den foreslåtte plastpose-avgiften.

Gode nyheter

 
-Dette er veldig gode nyheter. Vi var meget tydelige i vårt høringssvar til regjeringen av sportsbransjen mener denne avgiften er både unødvendig og uheldig. At regjeringen nå velger å utsette saken, er et gledelig svar på at de faktisk lytter til alle som har svart på denne høringen, sier administrerende direktør i Sportsbransjen AS, Bård Kristiansen.

Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Kalender

Annonse