Pensjonistene troner på treningstoppen

Publisert: 03.06.2019
Pensjonistene troner på treningstoppen

Ifølge en fersk undersøkelse, danker norske pensjonister ut resten av befolkningen når det kommer til trening.

Ifølge undersøkelsen utført av Kantar på vegne av Garmin, trener hele syv av ti i alderen 65-79 år minst to ganger i uken, og det har de tenkt å fortsette med ­– også etter at de passerer 80 år. De er dermed mye flinkere til å være i aktivitet enn den yngre garde.

I undersøkelsen oppgir de eldste at de trener mer enn før: Hver fjerde nordmann mellom 65 til 79 år sier at de trener mer nå enn de gjorde for fem år siden. I aldersgruppen 30 til 49 år er tilsvarende tall 60 prosent.

Eldre velger gåturer

Den jevne mosjonstreningen med gåturer og aktivitet i nærområdet er mest populært. Garmins undersøkelse viser at for fire av fem eldre, er mosjonstrening den foretrukne treningsformen.

Styrketrening og bodypump

Det er også positivt at nærmere halvparten svarer at de driver med enten styrketrening eller gruppetrening som blant annet spinning, aerobic eller bodypump. Eldre har god like god effekt av styrketrening som yngre og i tillegg større behov for å forebygge livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer
Treningsstudioene har også fanget opp denne utviklingen, og lager egne tilbud for seniorer med for eksempel gruppetimer med tilpasset tempo og litt lavere musikk.

Levealderen øker og stadig flere lever med god helse også i pensjonsalderen

To tredjedeler av de som har svart i undersøkelsen sier at de ønsker å opprettholde treningsmengden også etter at de passerer 80.
Tidligere var det vanlig å tro at eldre hadde lite utbytte av trening og at faren for skader var stor. Forskningen viser tvert imot at eldre vil ha større helsegevinst av trening enn yngre. Trening holder forfallet i sjakk, gir økt livskvalitet og gjør hverdagen enklere.

Kalender

Annonse