Påminnelse om betaling for SPORT

Publisert: 17.08.2015 Forfatter: SPORT
Påminnelse om betaling for SPORT
FAKTURA: Påminnelsesfakturaen som lå ved nummer 5 har fått mange til å henvende seg til Sportsbransjen AS.

I nummer 5 ligger det ved en påminnelsesfaktura om at dersom man ikke betalte fakturaen som lå ved nummer 4, bør man betale påminnelsen – dersom man fortsatt ønsker å abonnere på SPORT.

SPORT har mottatt en rekke henvendelser etter at det lå ved en påminnelsesfaktura i nummer 5. Selv om det står purring i fakturaen, er dette ment som en påminnelse for de som glemte å betale fakturaen som lå ved nummer 4. SPORT og Sportsbransjen AS beklager at det ikke kom godt nok fram i den siste fakturaen at dette var en påminnelse. Det er ofte slik at man glemmer å betale fakturaer, og når nummer 4 ble sendt ut rett i forkant av sommerferien, er det på sin plass med en påminnelse for de som ikke fikk betalt den første fakturaen.

 

Beklager

- Vi beklager at det ikke er kommet godt nok fram at dette er en påminnelse der vi ber tidligere abonnenter om å betale. Dersom du som tidligere gratisabonnent av SPORT ikke ønsker å betale for å lese bladet, er det bare å overse påminnelsen, og dermed opphører abonnementet, sier adm. dir. i Sportsbransjen AS, Bård Kristiansen. De som betalte fakturaen som lå ved nummer 4, kan selvsagt se bort fra påminnelsen som lå ved nummer 5.

- Vi håper selvsagt at så mange som mulig fortsatt vil lese SPORT og bli betalande abonnenter. Annonsemarkedet er – i likhet med de fleste andre trykte medier – svært vanskelig for tiden, og dette er bakgrunnen for at styret i Sportsbransjen AS har bestemt at man skal innføre betalingsabonnement for bransjebladet, sier Kristiansen. Han håper at så mange som mulig fortsatt vil være med på SPORTs videre reise.

Kalender

Annonse