Ønsker ikke plastposeavgift

Publisert: 02.03.2015 Forfatter: Morten Dahl
Ønsker ikke plastposeavgift
NEI TAKK: Sportsbransjen AS er sterkt skeptisk til den foreslåtte plastposeavgiften. I sitt høringssvar anbefaler paraplyorganisasjonen å droppe hele avgiften. ILLUSTRASJONSFOTO

«Plastposeavgiften er en unødvendig avgift, som vil skape irritasjon, merarbeid og høyere kostnader». Det skriver Sportsbransjen AS i sitt høringssvar til forslaget om å innføre en plastposeavgift.

Forslaget om plastposeavgift kom til som en følge av et budsjettkompromiss mellom Regjeringen og KrF og Venstre. Ingen av partiene ville vedkjenne seg forslaget. Nå er forslaget om plastposeavgift sendt ut på høring, og flere av høringsinstansene stiller seg kritiske til avgiften – også Sportsbransjen AS.

 

Uheldig og unødvendig

I sitt høringssvar skriver bransjens paraplyorganisasjon at avgiften både er uheldig og unødvendig, blant annet fordi den skaper mye ekstraarbeid og irritasjon for alle som importerer og produserer poser, for staten og for alle som jobber i butikk. «Sportsbransjen AS mener at dette er en unødvendig avgift, som vil skape irritasjon, merarbeid, høyere kostnader og negativ omtale av regjeringen. Vi håper regjeringen velger å droppe dette forslaget og heller henter inn den ekstra milliarder et annet sted – for eksempel ved å droppe momsfritaket ved import av varer til under 350 kroner», heter det i høringssvaret fra organisasjonen.

 

Ytterligere forskjellsbehandling

Sportsbransjen AS mener nemlig at plastposeavgiften oppfattes som er ytterligere forskjellsbehandling mellom nettaktører og fysiske butikker – akkurat som en økning av momsfritaket for utenlandske nettbutikker for varer opp til 350 kroner.

Adm. dir. Bård Kristiansen skriver videre i høringssvaret at butikkene også tar seg betalt for jobben med å administrere, rapportere og regnskapsføre håndteringen av den foreslåtte avgiften. «Landets sportsbutikker sliter allerede voldsomt med inntjeningen, og har ikke råd til å «sponse» denne ekstrakostnaden. Bransjen trenger ikke en ytterligere skatteskjerpelse – som jo denne avgiften vil være», heter det i høringssvaret.

 

Liten miljøgevinst

Bakgrunnen for å fremme forslaget om plastposeavgift var av hensyn til miljøet. Men miljøorganisasjoner ser ikke den store gevinsten, og verken Bellona, renovasjonsselskapene eller statens eget organ, Miljødirektoratet, ser at plastposeavgiften skal bidra til et bedre miljø, og dette er også noe som nevnes i høringssvaret fra bransjeorganisasjonen. Hele 97 prosent av plastposene gjenvinnes i dag, og kun 3 prosent ender som restavfall, viser statistikk.

 

Kalender

Annonse