Ønsker fortsatt ikke søndagsåpne sportsbutikker

Publisert: 19.12.2017 Forfatter: Morten Dahl
Ønsker fortsatt ikke søndagsåpne sportsbutikker
FORTSATT MOT SØNDAGSÅPNE BUTIKKER: Lederne for de norske sportskjedene er fortsatt mot søndagsåpne butikker, og ber bransjeorganisasjonen Norsk Sportsbransjeforening jobbe mot dette videre. ILLUSTRASJONSFOTO

Sportsbransjens kjeder ønsker fortsatt ikke søndagsåpne butikker, ei heller en oppmyking av lovene.

I forrige uke la et utvalg fram et forslag til oppmyking av lovene for søndagsåpne butikker. De to viktigste endringene i forhold til eksisterende lovverk er at butikkene skal få være på 150 kvadratmeter, og ikke 100 som tidligere – også kjent som «Brustadbua». Det andre viktigste forslaget til endring er at butikkene skal få være åpne fra 13 til 19.

Skapte bråk
Sist gang den blå-blå regjeringen fremmet forslag om søndagsåpne butikker, møtte den sterk motstand. Også sportsbransjen mente at søndagsåpne butikker ikke var en smart vei å gå. Nå – etter at utvalget har kommet fram til en oppmyking av lovene – går det tydelig fram av en spørreundersøkelse SPORT har gjort til kjedelederne i bransjen, at de fortsatt ønsker stengte butikker på søndagene.
- Det er ikke noe nytt som gir grunn til å endre holdning til søndagsåpne butikker. Søndagsåpne butikker vil medføre mer arbeid i helger for våre ansatte, noe vi er sterkt imot. Det er allerede et presset arbeidsmarked i Norge, og med arbeid på søndager er vi bekymret for effekten det vil ha i forhold til arbeidstagere som vil andre bransjer fremfor handelen. Bransjen er avhengig av kompetanse og kontinuitet blant ansatte for å opprettholde god kompetanse. Søndagsåpne butikker vil øke kostnadene, noe forbrukerne til syvende og sist må betale for, sier kjededirektør Anders Fjeld i XXL. Han synes ansatte skal ha fri på søndager og i stedet kunne tilbringe fritiden med fysisk aktivitet, det samme ønsker han at resten av ansatte innenfor handelen skal få anledning til.
Gresvigs adm. dir., Pål H. Rasmussen, er enig i mye av det Fjeld sier.
- Slik vi forstår forslagene til endring så har det ikke endret vårt syn. Vi mener fortsatt ikke det er ønskelig med søndagsåpne butikker, og vi har pr dags dato ingen planer om å offensivt etablere butikker av en størrelse på 150 kvadratmeter, sier Rasmussen, men legger til at Gresvig vil måtte følge utviklingen i bransjen og tilhørende bransjer nøye. Han tror ikke søndagsåpne butikker vil føre til betydelig økning i salg av sportsutstyr, men kun spre omsetningen på flere dager.
- Dette vil med stor sannsynlighet medføre dårligere kundeservice og høyere kostnader fremover, og legge ytterligere press på lønnsomheten til bransjen. Med bakgrunn i vårt syn på søndagsåpne butikker, så bør etter vår vurdering bransjeforeningen fortsatt jobbe aktivt mot søndagsåpne butikker, sier Pål H. Rasmussen i Gresvig.

Ikke endret standpunkt
Verken Gisle J. Daviknes i Stadion, Petter Bjørheim i MX Sport eller Ole Henrik Skirstad i Sport 1, har endret sine synspunkt om søndagsåpne butikker etter at utvalget la fram sine forslag til endringer i forrige uke. Alle kjedelederne som har svart på SPORTs henvendelse, sier at Norsk Sportsbransjeforening, fortsatt skal jobbe for søndagstengte butikker for bransjens del. Det noen av kjedelederne imidlertid åpner opp for er at enkeltbutikker kan åpne sine butikker så sant de ønsker dette innenfor rammene av de forslagene. Det som det også synes å være enighet om er at ingen av kjedelederne tror at butikker i deres kjede vil åpne opp butikker som er mindre enn 150 kvadratmeter store.

Øker neppe totalomsetningen
- Generell søndagshandel øker neppe totalomsetningen nok til å forsvare kostnadene ved å holde åpent en dag ekstra i uken, svarer Stadion-sjef Daviknes når vi spør ham om bransjeforeningen bør endre standpunkt i spørsmålet om søndagsåpne butikker.
Også Sport 1-sjef Skirstad er klar i sitt standpunkt:
- Sport 1 ønsker ikke søndagsåpne butikker. Sportsbransjeforeningen bør arbeide aktivt imot søndagsåpne butikker, sier han i en kommentar.
Her kan du lese mer om utvalgets forslag til nye lover om søndagsåpne butikker:
https://www.nrk.no/norge/utvalg-vil-utvide-arealet-i-sondagsapne-butikker-1.13824660

Kalender

Annonse