Omtrent uendret grensehandel

Publisert: 31.01.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Omtrent uendret grensehandel
Et populært reisemål. Nordby Shoppingcenter like over grensen til Sverige.

Nordmenn handlet for omtrent 15,3 milliarder norske kroner på dagsturer til utlandet i perioden fra oktober 2017 til september 2018, viser Statistisk sentralbyrås grenshandelsstatistikk. Både handlebeløp og antall handleturer gikk ned i perioden.

Grensehandelen på dagsturer til utlandet var omtrent uendret, med en liten nedgang på 0,7 prosent fra oktober 2017 til september 2018, sammenliknet med samme periode året før.
Nedgangen skyldes redusert grensehandel i fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018. I andre og tredje kvartal 2018 økte grensehandelen med 1,4 og 4,3 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå. I de første tre kvartalene i 2018 økte grensehandelen med 1,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Grensehandel på dagsturer til utlandet, fra og med oktober til og med september

Kilde: Grensehandel, SSB.

Færre dagsturer

Antall dagsturer til utlandet har gått ned med omtrent 8 prosent, fra 8,8 millioner handleturer i perioden fjerde kvartal 2016 til tredje kvartal 2017 til 8,1 millioner turer i perioden fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018.
I de tre første kvartalene i 2018 har nordmenn tatt nærmere 6,6 millioner dagsturer, en nedgang på 7,9 prosent fra samme periode i 2017.
Nordmenn på handletur til utlandet handlet i gjennomsnitt for 1884 kroner på tur i perioden oktober 2017 til september 2018, en økning på 7,8 prosent fra perioden oktober 2016 til september 2017.
Flest kroner ble lagt igjen i fjerde kvartal 2017, da ble det i snitt handlet for 2256 kroner per tur. I de tre første kvartalene i 2018 ble det handlet for 1761 kroner per tur, en økning på 10,5 prosent fra samme periode i 2017.

Tre av fire kroner

Mange handleglade nordmenn lokkes til butikkene like over grensen til Sverige. I 2017 ble 76 prosent av det nordmenn handlet på dagsturer til utlandet, handlet i Strømstad, Charlottenberg og Tröcksfors. I tre av de mest kjente svenske kjøpesentrene nær grensen mellom Norge og Sverige, Nordby Shoppingcenter, Charlottenbergs Shoppingcenter og Tröcksfors Shoppingcenter, ble det i 2018 til sammen handlet for vel 8 milliarder svenske kroner, en økning på 4,7 prosent fra 2017. I desember 2018 økte omsetningen i disse tre kjøpesentrene med 9,6 prosent, skriver Tore Kvarud for skobransjen.

Kalender

Annonse