Økt fokus på organisk vekst framfor oppkjøp

Publisert: 28.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
Økt fokus på organisk vekst framfor oppkjøp
NY LEDERGRUPPE: Her er den nye ledergruppa i Swix Sport. Fra venstre: Stein Heliksen, Gina Loven, Henrik Ottoson, Lars Thronsen, Nora Heliksen, Kjell Magne Sunde, Tomas Holmestad og Åge Skinstad. Per H. Grimsrud var syk da bildet ble tatt. FOTO: SWIX SPORT

Et sterkere ønske om organisk vekst framfor oppkjøp og et ønske om å bli et merkevarehus der alle merkevarene skal framstå som like sterke, er bakgrunnen for at Swix Sport nå omorganiserer. Ledergruppa utvides fra fem til ni personer.

- Selv om vi har opplevd god vekst og lønnsomhet de siste årene, ser vi mange trender i markedet som gjør at vi er nødt til å utvikle og modernisere oss om vi skal fortsette å være lønnsomme. Swix Sport skal bli et merkevarehus og ikke framstå som et Swix-hus med andre merkevarer. Videre skal vi ha større fokus på organisk vekst, og ikke vekst gjennom oppkjøp, slik vi har opplevd det de siste årene, sier adm. dir. i Swix Sport, Tomas Holmestad. Han og flere i Swix har derfor siden juni jobbet intenst med hvordan man skal legge forholdene til rette for dette, og en av konsekvensene er at ledergruppa i Swix utvides fra fem til ni personer, der de ansvarlige for merkevarene løftes opp i ledergruppa.

MERKEVAREHUS: Swix skal fra nå av framstå som et merkevarehus der alle merkene er like sterke. Her er adm. dir. Tomas Holmestad samlet med alle merkevarene. FOTO: MORTEN DAHL

Flatere struktur

- Dette gjør vi for å få kortere beslutningsveier og en flatere struktur. Swix Sport må som selskap bli mer innovative og sterkere på merkevarebygging. Mitt inntrykk er at Swix som merkevare har fått for mye oppmerksomhet i forhold til de andre merkevarene. Ved å få med de ansvarlige for merkevarene i den nye ledergruppa, mener jeg vi kan løfte alle merkevarene i selskapet, sier Holmestad.
Gina Loven, som fram til nå har hatt salgsansvaret for Swix’ outdoor-divisjon, får en helt ny sentral rolle i den nye ledergruppa med salgsansvar for alle merkevarene på huset, uavhengig av geografi.
Holmestad har også en visjon om å gjøre Swix Sport mye bedre på IT og digitalisering, og som en følge av dette er Nora Helliksen ansatt som leder for dette i den nye ledergruppa. Helliksen kommer fra stillingen som markedssjef i nyoppkjøpte Helsport, og hun skal lede en ny avdeling for digitalisering. Holmestad forteller at Helliksen har hatt stor suksess med digitale satsingsområder i Helsport – blant annet turjenter.no – og får nå alt ansvar for e-commerce og digitale plattformer  som skisporet.no, turjenter og rittranking.
Åge Skinstad, som begynner i Swix 1. desember, får ansvaret for å skape vekst for merkevarene Swix og Toko, og kommer til å jobbe overordnet med begge disse merkevarene.

Merkevareansvarlige
Som en følge av at Holmestad har ønsket å løfte alle merkevarene i selskapet, vil Lars Thronsen, som har ansvaret for Ulvang, gå i inn i ledergruppa sammen med Stein Helliksen, som får ansvaret for Helsport og Henrik Ottosson, som fortsatt kommer til å ha ansvaret for Lundhags. Økonomidirektør Kjell Magne Sunde får ved siden av denne stillingen også ansvar for å følge opp Hard Rocx sykler. Per Henning Grimsrud, som har sittet i ledergruppa en stund, får ansvaret for Swix-gruppens hele verdikjede og skal følge opp produksjonsenhetene, lagre, transport og logistikk. Grimsrud er også Swix’ CRS-ansvarlig.

Merkevarehus
- Jeg er svært stolt over denne nye ledergruppen, og vi viser at vi nå går klart i retning av å bli et merkevarehus, som skal utvikle og levere unike merkevarer. Vi samler ansvaret for hele verdikjeden sentralt, og det gjør at vi kan jobbe enda hardere med å bli bransjens mest effektive leverandør. Vi løfter det digitale ansvaret inn i gruppa, og setter betydelig kraft inn i å ta ut potensialet gjennom å digitalisere arbeidsprossesene våre internt, men også mot våre kunder, sier Tomas Holmestad avslutningsvis.

 

Kalender

Annonse