Ny Varsom app for skred- og flomfare

Publisert: 03.04.2019 Forfatter: Redaksjonen
Ny Varsom app for skred- og flomfare
Varsom og varslingstjenestene for snøskred, jordskred, fjellskred, is og flom er tjenester levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Den nye appen Varsom Regob gjøre det enda lettere å unngå skredulykker og flomskader.

Varsom Regobs-appen er et helt nytt verktøy fra Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Den erstatter de to gamle appene Varsom og Regobs, og gjør at brukerne nå finner alt på et sted. Appen hjelper deg å planlegge trygge turer. Den kan brukes til å forstå terrenget bedre, og gjøre trygge rutevalg på tur.

Engelsk språkvalg gjør at det nå er enklere for utenlandske turister å lese og dele varsler og observasjoner.
–Det blir lettere for utenlandske guider og skiturister å få tilgang til og bidra med informasjon om skredfare, sier Rune Engeset i NVE og leder for Snøskredvarslingen.

NVE opplever at deling av observasjoner er nyttig både for friluftsliv, redning, beredskap og varslingen. NVE ønsker at også organisert og frivillig redning bruker appen til å dele observasjoner, og tror den kan redde liv og være et effektivt hjelpemiddel i søk og redning. Appen kan brukes av politiet og Hovedredningssentralen for å sjekke om et snøskred allerede er rapportert, slik at de ikke igangsetter unødvendige aksjoner.

–Digital tilgang og åpenhet om datagrunnlaget er viktig. Vi er de første i verden som gjør dette for skred- og flomvarsling, sier Ragnar Ekker, snøskredvarsler i NVE, og leder at utviklingen av det nye produktet. Dette er en viktig milepæl i vår ambisjon om at Varsom skal være verdens beste digitale hjelpemiddel for å forebygge skredulykker og flomskader, avslutter Ekker.

Hindrer tap

Hensikten med Varsom plattformen er å hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, flom, jordskred og isforhold i Norge. Vi gjør dette ved å øke kunnskap, formidle og involvere brukerne. Vi tilbyr et sted hvor alle kan legge inn og lese observasjoner knyttet til de viktigste naturfarene.

Om Varsom

www.varsom.no kan du lese skredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge. Det varsles nå snøskredfare for 22 regioner i Norge, inkludert Svalbard. Snøskredvarslene oppdateres hver dag før kl. 16. På Varsom finner du også varsler om is, flom-, jordskred- og fjellskred. Du finner observasjoner om snø og skredforhold på www.regobs.no, som er nettstedet hvor varslingen samler alle observasjoner fra felt.
Varsom og varslingstjenestene for snøskred, jordskred, fjellskred, is og flom er tjenester levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Her er linker til den nye appen :
App Store: https://itunes . apple . com/no/app/varsom-20regobs/id1450501601?mt=8
Google Play: https://play . google . com/store/apps/details?id=no . nve . regobs4

Kalender

Annonse