Norspomessen sin sommermesse - en ubetinget suksess.

Publisert: 26.06.2018 Forfatter: Norsk Sportsbransjeforending
Norspomessen sin sommermesse - en ubetinget suksess.
SUKSESS: Norspomessen ble en suksess, mener arrangøren.

- Vi er svært fornøyd med den nylig avholdte messen. Oppslutningen rundt messen var meget god med 71 utstillere på plass og 700 besøkende. Det sier Ole Petter Bratlie.

For første gang ble Norspo sommermesse arrangert i juni sist søndag og mandag. Tidligere har messen gått av stabelen i august. Det var av den grunn knyttet større spenning rundt oppslutningen av Norspomessen denne gangen.

- Det er en omfattende endring som har funnet sted ved flyttingen av Norspomessen. Derfor er vi stolte over at vi allerede ved denne første messen, etter en så stor og omfattende endring, har lykkes i så stor grad, sier messeansvarlig og kommersiell leder Ole Petter Bratlie.


Handelsmøteplass
- Vi jobber alltid for så høye besøkstall som mulig, og de fleste tilbakemeldingene vi har fått fra utstillerne tyder på at de var fornøyde med besøket på messen. Søndagens besøk var lavere enn vanlig. Det strålende sommerværet og plasseringen dagen etter St. Hansaften er nok noe av forklaringen på det. De som hadde gjort en god jobb på forhånd hadde mye besøk på standene sine og det ble handlet. Det er slik vi vil at Norspomessen skal være – en handelsmøteplass for hele bransjen, sier Ole Petter Bratlie.

For første gang messen ble arrangert i juni. Det krever en omstilling for hele bransjen, og det vil naturlig nok ta litt tid å snu et godt innarbeidet mindset.

- Vi er godt fornøyd med antall utstillere på solide 71. Det er et godt tall tatt i betraktning at det er første junimesse, sier Bratlie. Dette viser at bransjen samler seg om Norspomessen og tidspunktet for gjennomføring. Sportsbransjen er i endring over hele verden, og Norge følger utviklingen.

Enighet om juni
Han legger til at det som opptar utstillerne nå er at de aller fleste synes å være enige om at det er uheldig, for å skape kostnadseffektive salgs- og innkjøpsmekanismer i bransjen, at Sport 1 holder sin messe i august, mens Norspomessen og MX Sport, Stadion, Coop og Sport Norge holder sine messer samtidig i juni. Gresvig er også ferdig med sin sommermesse i midten av juni.
-Alle internasjonale messer flyttes tidligere fram på året. Det er derfor naturlig at også norsk sportsbransje gjør dette. Men det tar selvsagt tid å få endret det tradisjonelle mindsettet som har vært på dette feltet.
Det inntrykket SPORT sitter igjen med er at de leverandørene som har jobbet godt i forkant av messen var godt fornøyd med Norspomessen, mens nye og mindre utstillere ikke var så godt fornøyde, og mente at det var for få besøkende.

Booket møter på forhånd
Salgssjef Rene Kartveit hos Tufte Wear, er fornøyd med messen, og sier at mye av dette skyldes at de hadde booket mange møter på forhånd.
- Blant annet kom det islandske kunder for å se vår nye Outdoor Active-kolleksjon, sier han. Tufte hadde denne gang en helt ny stand, ny kolleksjon og en «ny profil», som gjorde at de nok tiltrakk seg en del ekstra kunder. Kartveit opplyser at det nok var litt for få på messen søndag, men at det var bedre med drop-in-kunder på mandag.
- Flere av butikkene vi hadde innom vår stand ga oss positive tilbakemeldinger, sier han.

 


Kalender

Annonse