Nedgang i antall påmeldte utstillere

Publisert: 14.08.2015 Forfatter: Morten Dahl
Nedgang i antall påmeldte utstillere
FÆRRE UTSTILLERE: Det er 15 færre utstillere på Norspomessen i august enn på samme messe i fjor. Det er for det meste små leverandører som uteblir denne gang. FOTO: MORTEN DAHL

Påmeldingen til Norspomessen i august har ikke vært som tidligere år. Det er en nedgang på 15 utstillere sammenliknet med sommer Norspomessen i fjor. Det jobbes med å se nærmere på messestrukturen i bransjen.

Etter at påmeldingsfristen til Norspomessen i august var gått ut, var det 75 påmeldte utstillere og i alt 85 stands. Det er 15 færre enn på tilsvarende messe i 2014. I tillegg har kvadratmeterarealet gått ned med 650 kvadratmeter – til 3650 kvadratmeter.


Små utstillere

- Vi må bare registrere denne nedgangen i antall utstillere. De som er forsvunnet er for det meste små leverandører, men det er også noen mellomstore leverandører som uteblir denne gang, sier kommersiell leder i Sportsbransjen AS, Ole Petter Bratlie. Han kan ikke forklare hvorfor det er færre utstillere denne gang sammenliknet med messene de senere årene, men han synes det er et paradoks at mange av de mellomstore leverandørene som har sagt at Norspomessen har vært en god messe, deltar på kjedemessene der de ikke har vært like fornøyd.

Forundret

- Det er forunderlig at disse ofte uttrykker misnøye med deltakelse på kjedemessene og fornøydhet med Norspomessen, men likevel velger å droppe Norspomessen. Dette vanskeliggjør også våre muligheter til å tilpasse Norspomessen til bransjens ønsker og behov. Prismessig er ikke Norspomessen dyrere enn kjedemessene. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er gunstig i forhold til flere av kjedemessene, sier Bratlie.
- Du har ikke fått signaler på at sted og tid er feil og en forklaring på at de ikke blir med denne gang?
- Nei, jeg har ikke fått slike signaler. Men at det er noen som har ytret ønske om å flytte messen til juni og å flytte messen til et annet sted enn Exporama, er jeg godt kjent med, svarer Bratlie. Han sier at styret i Sportsbransjen AS har bedt organisasjonen om å se på alternative tidspunkter og steder for å spare hele bransjen for kostnader som er knyttet til messene slik de er i dag.
- Dette er en møysommelig prosess fordi vi anser det som viktig for hele bransjen at vi har med oss samarbeidende kjeder på dette. Da er det mange ønsker og behov som skal passe inn i puslespillet, men vi jobber med saken, sier han.

For en del leverandører kan det bli mange messer å være med på. Dette kan være en årsak til at man merker litt motgang i forhold til antall påmeldinger. I tillegg kommer de generelle økonomiske utfordringene i Europa. Valutasituasjonen rammer mange leverandører hardt.  Svenske Swespo sliter voldsomt og har besluttet å flytte sin messe til et nytt tidspunkt, mens danskene har valgt å droppe sin sommermesse Sportex.
- Kommer utstillerne og besøkende til å merke noen forskjell fra tidligere messer som følge av færre utstillere?
- Når antall utstillere går ned, må vi som messearrangør også se på hvor vi kan kutte kostnader. Den største forskjellen fra tidligere blir at det ikke blir tepper på gulvene i korridorene og at det blir et noe enklere inngangsparti. Dette skal imidlertid ikke ha noe å si for selve handelen på messen.

Les mer i nyeste utgave av SPORT – nr 5 – som er ute i disse i dager.

Kalender

Annonse