Intersport med ny strategi

Publisert: 29.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
Intersport med ny strategi
NY STRATEGI: Flere Intersport-butikken i Europa får ny profil.

Intersport International Corporations (IIC) nye strategi er å reposisjonere butikkene til å bli mer «multi-spesialister». Mer enn 20 butikker rundt om i Europa og Kina rulles nå ut med det nye konseptet.

Tidligere har IIC sett på sine butikker i stor grad som multi-kategori-butikker. Men kjeden har lansert en ny strategi, der multi-spesialister står sentralt som begrep. Nå rulles flere slike butikker ut i Europa og Kina, skriver Sporting Goods Intelligence (SGI). Formålet med denne strategien er å styrke Intersport som merkevare til å bli en mer dynamisk og innovativ sportsspesialist med fullintegrert offline og online operasjoner.

Kvinner og yngre
Det nye oppgraderte butikk-konseptet går ut på å splitte produktrangen opp i kategorier og kjønn, og dette skal blant annet gjøres ved å appellere sterke til kvinnelige forbrukere. Også yngre forbrukere er en vesentlig målgruppe for det nye konseptet, som blant annet vil ha mange digitale og tekniske hjelpemidler i butikkene. Det nye butikk-designet kommer også med en liten endring av den 40 år gamle Intersport-logoen.
Ett av stedene der en slik buikk er åpnet er København. IIC antar at om lag 30 Intersport-butikker i ulike land vil ha fått endret konsept og design ved utgangen av 2017. Og kjeden håper at et sted mellom 100 og 200 butikker vil være en del av dette konseptet ved utgangen av 2018. Målet er at om lag 40 prosent av Intersports butikker verden over vil være en del av konseptet, og at de vil stå for om lag80 prosent av gruppens totale omsetning.


Kalender

Annonse