Ingen endring på 350-kronersgrensen!

Publisert: 08.10.2018 Forfatter: Birgitte Skjerven
Ingen endring på 350-kronersgrensen!
350-kronersgrensen innebærer at norske forbrukere slipper moms og andre avgifter når de handler i utenlandske nettbutikker under 350 kroner.

Regjeringen utsetter å følge opp Stortingets og næringslivets ønske om å fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker. Regjeringen sier den vil komme tilbake om saken i stortingsmelding om handelsnæringen, som kommer ved årsskiftet.

- Det er uforståelig at regjeringen fortsetter å subsidiere multinasjonale nettselskaper på bekostning av norske arbeidsplasser. Denne subsidieringen av utenlandske konkurrenter gjennom en avgiftsfri grense på 350 kroner tapper handelsnæringen i Norge for omsetning og arbeidsplasser. Vi snakker her om Norges største sysselsetter i privat sektor, som gir arbeid til svært mange unge, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

- Det haster å fjerne 350-grensen! Når regjeringen trenerer en så viktig sak for arbeidsplasser og statens inntekter, må Stortinget skjære igjennom. Vi appellerer til Stortinget om å fatte vedtak om å fjerne 350-kronersgrensen i statsbudsjettet for 2019, sier Kristensen.

Dårlig sportsånd

Den norske sportsbransjen er den femte største næringen målt i omsetning fra utenlandske nettbutikker. Så det er ingen tvil om at bransjen er sterkt påvirket av avgiftsfri handel fra utlandet.
Trond Evald Hansen administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening støtter Ivar Horneland Kristensen i Virke sin opplevelse av at Regjeringen trenerer avgjørelsen om å fjerne fordelene for utenlandske nettaktører.

Sportsbransjen er vant til knallhard konkurranse, men i god sportsånd må bransjen konkurrere på like vilkår. Momsfritak er det samme som å sende doping til utenlandske konkurrenter, for så å konkurrere på ulike vilkår. Det kan vi ikke akseptere uten protester, sier Trond.

Eksplosjon i utenlandsk netthandel

350-kronersgrensen innebærer at norske forbrukere slipper moms og andre avgifter når de handler i utenlandske nettbutikker under 350 kroner. Siden regjeringen Solberg innførte 350-grensen fra 1.1.2016 har norske forbrukeres handel i utenlandske nettbutikker eksplodert. Den øker tre ganger så mye som i norske nettbutikker, der det må betales moms og andre avgifter.
- Fjerning av 350-grensen vil gi en umiddelbar sysselsettingseffekt i norsk handel med 2000 flere arbeidsplasser, flere tusen på sikt, sier Kristensen.
Dette fremgår av en nyrapport fra Menon, der det også beregnes at staten vil øke merverdiavgiftsinntektene med 900 millioner kroner i 2019 ved å fjerne 350-grensen.
Stortinget ba før sommerferien regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varer under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i statsbudsjettet for 2019.

Regjeringer trenerer

- Vi mener at regjeringen trenerer. Utredninger foreligger, regjeringen vet hva saken handler om og vi hadde ventet konkrete tiltak slik at 350-grensen kan fjernes i 2019. Dette står ikke på teknisk gjennomføringsevne, men på politisk vilje, sier Kristensen.
- Det er også et paradoks at det i et budsjett der det strammes inn, pøses ut penger gjennom en avgiftsfri grense for utenlandske konkurrenter. Alle våre naboland er opptatt av å tette skatte- og avgifts hull som følge av digitalisering og økt konkurranse over landegrensene, sier Kristensen.
Han viser til at Sverige allerede har innført mva-betaling fra første krone ved all utenlands netthandel og at EU har innført dette for det indre marked. Sverige krever mva-registrering for selskaper i bl.a. Kina og USA som selger til svenske forbrukere. EU-landene har vedtatt at mva-registrering og full mva-betaling ved grenseoverskridende netthandel skal gjelde for hele EU.

Kalender

Annonse