Høyre vil gi støtte til trening i Oslo

Publisert: 07.12.2017 Forfatter: Morten Dahl
Høyre vil gi støtte til trening i Oslo
MER PENGER: Oslo Høyre vil at barn fra lavinntektsfamilier skal få være med i organisert idrett, og foreslår å bevilge ekstra midler til dette. ILLUSTRASJONSFOTO

Oslo Høyre ønsker at flere barn fra lavinntektsgrupper skal få anledning til å være med i organisert idrett, og foreslår en støtteordning der barn og unge kan få støtte til treningsavgifter og utstyr.

Det er Dagsavisen som skriver at Oslo Høyre ønsker å sette av 20 millioner kroner til et tiltak i hovedstaden der barn og unge fra lavinntektsgrupper skal kunne få være med i organisert idrett. Dette skal altså skje gjennom en ordning hvor man kan få støtte til treningsavgifter og utstyr. 

10.000 barn til gode
Eirik Lae Solberg, som Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, sier til avisa at med 20 millioner kroner kan dette komme 10.000 Oslo-barn til gode. Bedre integrerering og at barna ikke havner i utsatte og dårlige miljøer er noe av det som det pekes på for å fremme et slikt tiltak. Forskning har vist at barn som kommer fra hjem med lavinntekt deltar mye mindre i organiserte aktiviteter enn andre barn. Det ønske Oslo Høyre nå å gjøre noe med.
I bydelen Grorud er det allerede etablert en slik ordning, og i budsjettet for 2017 ble det satt av 300.000 kroner til et slikt formål.

Idrettslagene kan ikke være sosialkontor
Oslo idrettskrets ser positivt på forslaget fra Oslo Høyre, og ser helt klart behovet for støtte til de som ikke har råd selv. Magne Brekke i kretsen sier til Dagsavisen at han mener det er på tide med en byomfattende ordning for slik støtte.
- Utfordringen er størst i ressursfattige bydeler hvor enn halvparten av medlemsmassen i et idrettslag ikke er betalingsdyktige. Idrettslagene kan ikke være sosialkontor, og det er må være bydelen som må fordele støtten, sier Magne Brekke i kretsen til avisa.

Kalender

Annonse