Handlet fra utenlandske nettbutikker for 22 milliarder

Publisert: 11.10.2018 Forfatter: Birgitte Skjerven
Handlet fra utenlandske nettbutikker for 22 milliarder
Siden regjeringen Solberg innførte 350-grensen fra 1.1.2016 har norske forbrukeres handel i utenlandske nettbutikker eksplodert. Den øker tre ganger så mye som i norske nettbutikker, der det må betales moms og andre avgifter.

Nordmenn handlet varer fra utenlandske nettbutikker for drøyt 22 milliarder kroner i 2017. Det er over en dobling på fem år.

Nå viser nye beregninger fra SSB at netthandelen fra utenlandske butikker har økt kraftig for verdier under 350-kronersgrensen - den avgiftsfrie grensen som innebærer at norske forbrukere slipper moms og andre avgifter når de handler i utenlandske nettbutikker under 350 kroner.
Les også: Ingen endring på 350-kronersgrensen!
Beregningen av importen fra norske forbrukere i perioden 2012 til 2017 har SSB fordelt på over eller under terskelen for tolldeklarering. Da viser tallene at verdien av varer under 350-kronerrsgrensen er beregnet til 18 og 19 milliarder kroner, mens varer over 350 kroners grensen var på litt over 4 milliarder kroner for 2017. Til sammenligning var den samlede netthandelen av varer fra utenlandske butikker i 2012, anslått til 8 milliarder kroner.

 

Husholdningers import av varer

Beregningene fra SSB er basert på kortdata som er gjennomført for å kunne tallfeste import i husholdningenes konsum i Nasjonalregnskapet.
Figuren vises hvor mye norske forbrukere har handlet i utenlandske nettbutikker i perioden 2012 til 2017, fordelt på over eller under terskelen for tolldeklarering, slik de er beregnet til bruk i nasjonalregnskapet. Kilde: SSB.

Økt grense, økte salget

Grensen for avgiftsfritak og dermed registreringsplikt ble i 2015 hevet fra 200 kroner eksklusiv frakt til 350 kroner inklusiv frakt. Dette viser at husholdningenes direkte import har økt betraktelig de siste årene, og mest sannsynlig på grunn av det økte omfanget av import av varer under 350-kronersgrensen.  

Viktig del av Norges BNP

Norske husholdningers konsum av varer og tjenester utgjør en betydelig andel av bruttonasjonalproduktet (BNP). Den totale omsetningen i de norske detaljhandelsnæringene var til i 2016 på 478 milliarder kroner, hvorav omsetningen i postordre- og netthandelsnæringen utgjorde 19 milliarder eller 4 prosent.

Kalender

Annonse