Fluorfri skismøring til vinterferien

Publisert: 13.02.2020 Forfatter: Annonsørinnhold
Fluorfri skismøring til vinterferien
Skituren blir ekstra fin med god glid. I denne vinterferien kan du for første gang fa tak i glider garantert uten miljø- og helsefarlige stoffer: Holmenkol Natural Skiwax. Fot: GettyImages.

Skituren blir ekstra fin med god glid. I denne vinterferien kan du for første gang få tak i glider garantert uten miljø- og helsefarlige stoffer.

Leverandøren Sportspro i Mjøndalen importerer den første Svanemerkede skismøringen med det klingende skinavnet Holmenkol. Den tyske produsenten Eiemerbacher har arbeidet i flere år med å produsere en smøring hvor man unngår både fluorstoffer, siloksaner, nanopartikler eller andre stoffer som truer miljø- og helse. Informasjon om hvor produktene kan kjøpes finner du på smørgrønt.no.

I det siste har det vært stor oppmerksomhet rundt fluorholdig skismøring og de alvorlige helseskadene eksponering for fluorstoffer kan gi. Det er også registrert fluorforurensing i miljøet der det er mange skiløyper. Svanemerket forbyr alle organiske fluorstoffer på grunn av hensyn til både helse og miljø. Svanemerket er et helthetlig miljømerke, og kjennetegnes blant annet ved a stille strenge krav til hvilke kjemikalier et produkt kan inneholde. Merket forbyr organiske fluorstoffer (som PFAS, PFOA), men også alle andre stoffer som står på EUs liste over hormonforstyrrende stoffer eller som er klassifiserte som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige eller mutagene. Heller ikke andre miljø- og helsefarlige stoffer som siloksaner og nano-materialer kan benyttes i svanemerket skivoks. I tillegg er kvaliteten på voksen sikret med en glidtest.

- Fluorfri skivoks er bra, samtidig er det viktig at ikke et giftig stoff bare byttes ut med et annet. Våre kjemikaliekrav sikrer at det ikke skjer, sier Tormod Lien, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.
Miljøkravene gjelder for gliderprodukter for alle typer ski og brett beregnet for brukt på snø. Herunder produkter som optimaliserer glid på felleski.

Nordisk Miljømerking stiller krav innenfor de delene av produktets livssyklus der det finnes størst relevans, potensial og styrbarhet. Slik oppnås den største miljøgevinsten. Målsetningen er a stimulere skiløpere som i dag bruker lavfluor gliderprodukter til å gå over til fluorfrie gliderprodukter.

En svanemerket skismøring:
• Er fluorfri
• Gir god glid
• Er smussavvisende
• Har god slitestyrke
• Har dokumentert like god effekt som tilsvarende fluorholdig smøring

Holmenkol 

Om SportsPro.no
Sportspro AS er importør av merkevarene Rex, Holmenkol og 100%. SportsPro AS holder til i Mjøndalen med lager og kontor.

Om Svanemerket
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for a gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

Kalender

Annonse