Flere konkurser i bransjen

Publisert: 14.08.2015 Forfatter: Tore Kvarud
Flere konkurser i bransjen
FLERE KONKURSER: Flere butikker i sportsbransjen har gått konkurs de seks første månedene i år sammenliknet med tilsvarende periode i 2014, viser tall som SPORT har hentet inn. ILLUSTRASJONSFOTO

I første halvår i år er det åpnet konkurs i 24 sportsbutikker. Dette er 9 flere enn i samme periode i fjor. Nesten halvparten av konkursene siste 12 måneder har skjedd på Østlandet.

Etter nedgang i antall konkurser i sportsbransjen i andre. halvår 2013 og første halvår i fjor, har det vært en ny konkursbølge i sportsbransjen fra høsten 2014. Antall konkurser økte fra 15 konkurser i første halvår 2014 til 23 konkurser i andre halvår i fjor, for så å øke ytterligere til 24 konkurser i første halvår i år. I begynnelsen av juli i år ble det åpnet konkurs i ytterligere en sportsbutikk, denne gang i Buskerud.

Nær halvparten på Østlandet

Mens bare 30 prosent av konkursene i andre halvår i fjor rammet sportsbutikkene på Østlandet, sto denne delen av landet for nærmere 60 prosent av konkursene i første halvår i år.  I løpet av de siste 12 månedene er det åpnet konkurs i 21 sportsbutikker på Østlandet, noe som utgjør 45 prosent av antall åpnede konkurser i sportsbransjen på landsbasis. Flest konkurser i sportsbransjen de siste 12 månedene har det vært i Akershus der det er åpnet konkurs i seks bedrifter. Både i Østfold og Telemark gikk fem bedrifter konkurs, mens det ble åpnet konkurs i to sportsbutikker i Oppland. I Hedmark, Buskerud og Vestfold er det åpnet konkurs i en sportsbutikk siste 12 måneder, mens ingen sportsbutikker har gått konkurs i Oslo. På Vestlandet og i Nord-Norge er det åpnet ni konkurser i sportsbransjen fra 1. juli i fjor til 30. juni i år. På Vestlandet er det åpnet tre konkurser i Rogaland og Hordaland, to i Sogn og Fjordane og en i Møre og Romsdal. I Nord-Norge er det i hvert av de tre fylkene åpnet tre konkurser i sportshandelen de siste 12 månedene. I Trøndelag er det åpnet fire konkurser i Sør-Trøndelag og en konkurs i Nord-Trøndelag, mens det på Sørlandet er åpnet to konkurser i Vest-Agder og en konkurs i Aust-Agder.
Flere av sportsbutikkene som har gått konkurs i løpet av de siste 12  månedene har startet opp igjen med nye eiere.

 
Les mer i nyeste utgave av SPORT – nr 5 – som er ute i disse dager.

Kalender

Annonse