Flere jenter i norsk idrett

Publisert: 23.10.2018 Forfatter: Birgitte Skjerven
Flere jenter i norsk idrett
Kvinnene utgjør 60 prosent av medlemsveksten i norsk idrett. Den største medlemsveksten finner vi i aldersgruppen 6-12 år.

I løpet av de siste seks årene har det kommet flere kvinner enn menn inn i idretten. Antall medlemmer økte med over 80.000, og kvinnene utgjør 60 prosent av medlemsveksten.

Tallene kommer fra Norges idrettsforbunds nøkkeltallsrapport for 2017 - og denne utviklingen er god lesning for norsk idrett. 

– Dette er meget gledelige tall. Her er det fremgang i antall medlemmer og i idrettsaktiviteten generelt. Spesielt gledelig med så mange flere jenter og kvinner! Dette viser igjen hvor god jobb våre idrettslag og særforbund gjør. Vi har som langsiktig mål å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. Da er det hyggelig å konstatere at det gror godt på grasrota. Det er der vi må begynne, sier idrettspresident Tom Tvedt, som skryter av jobben både idrettslag og særforbund gjør i rekrutteringsarbeidet.

Kvinnene utgjør 41 prosent


Totalt er det registrert 1 926 301 medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av i 2017. Av disse er 789 540 kvinner, mens menn utgjør 1 136 761 av medlemsmassen. Med unntak av de helt yngste under fem år, har både antall og andel kvinnelige medlemskap steget i alle aldersgrupper.

Kvinneandelen i norsk idrett øker. Nå er den på 41 prosent av totalen. Bare de siste seks årene har antallet kvinner økt med 48 409, mens økningen av menn i samme tidsperiode er på 32 952.

Størst medlemsvekst i 6-12 år


Den største medlemsveksten finner vi i aldersgruppen 6-12 år. Der har antall medlemskap økt med nær 50 000 på seks år, hvorav jentene står for to tredjedeler av veksten! Totalt har andelen jenter økt med 2,1 prosent til totalt 46,7 prosent.

Antall medlemskap i aldersgruppen 13-19 år viser en beskjeden økning i perioden. Til sammen er det 335 000 medlemskap i gruppen. Hele veksten har kommet blant jentene, som har økt med 6440 noe som tilsvarer 1,1 prosent. Det er likevel oppsiktsvekkende at antallet gutter i 13-19 år har gått ned med 390. I seg selv ikke noe stort tall, men noe man må være oppmerksomme på.

Også blant unge voksne er det jentene som dominerer veksten. Kvinneandelen er økt med 1,6 prosentpoeng i perioden og 38,9 prosent av medlemskapene innehas nå av kvinner.

I aldersgruppen «voksne» har derimot utviklingen vært positiv for både menn og kvinner, men til forskjell fra de fleste andre aldersgrupper har veksten vært størst blant menn.

Kalender

Annonse