Færre klager på sport

Publisert: 23.02.2015 Forfatter: Morten Dahl
Færre klager på sport
FÆRRE KLAGER: Det er færre i bransjen som nå klager hverandre inn til Forbrukerombudet, viser ombudets klagetall for 2014. Her fra et tidligere oppslag i SPORT

Sportsbransjen er ikke lenger versting i antall klager til Forbrukerombudet (FO).

Det viser Forbrukeombudets (FO) oversikt over innrapporterte klager i fjor. FO sier at en tett oppfølging mot sportskjedene for å slå ned på villedende markedsføring nå viser seg å ha båret frukter. Det var en klar nedgang i antall klager mot denne bransjen i 2015.

Konstruktiv dialog

– Etter konstruktiv dialog med sportsbransjen ser vi nå at færre av aktørene klager på hverandres markedsføring, og heller konsentrerer seg om å operere innenfor loven selv, sier forbrukerombud Gry Nergård.
Det var en periode hvor det nærmest var «vill vest»-tilstander i bransjen, der det så ut til at kjedene brukte svært mye av sin tid til å anmelde hverandre for brudd på markedsføringslovgivningen. På det verste var det sånn at FO hadde problemer med å få unna sakene.

Rekordmange klager totalt

Fokuset på sportsbransjen har altså gitt resultater, men aldri før har Forbrukarombudet fått så mange klager på markedsføring og urimelige avtalevilkår totalt. Telefonsalg toppet nok en gang klagestatistikken. FO fikk totalt 11 395 skriftlige klager og spørsmål i 2014. Dette er en økning på 32 prosent i forhold til 2013 og et tall som ligger langt over det normale for ombudet.

 

Kalender

Annonse