EU vil ha PFOA i Norge

Publisert: 12.08.2015 Forfatter: Morten Dahl
EU vil ha PFOA i Norge
PFOA-BESVÆR: PFOA har blant annet vært å finne i outdoorprodukter. Nå vil EU at Norge opphever forbudet mot PFOA. Sportsbransjen fikk til en overgangsordning som bransjen kunne leve med. ILLUSTRASJONSFOTO

Overvåknongsorganet ESA forlanger at Norge legaliserer det forbudte giftstoffet PFOA. Sportsbransjen ble rammet av forbudet og fikk til en overgangsordning.

Det er ABC Nyheter som skriver at EFTAs overvåkningsorgan skrev et brev til Norge i sommer om at landet må oppheve forbudet mot det hormonforstyrrende giftstoffet PFOA. Sportsbransjen ble rammet da forbudet ble innført, men etter intens lobbyvirksomhet kom bransjen fram til en overgangsordning som den kunne leve med.

Ikke overrasket

Adm. dir. i Sportsbransjen AS, Bård Kristiansen, er ikke spesielt overrasket over at EU nå ber Norge om å oppheve forbudet.

- Når det er sagt, så er jeg tilghenger av PFOA-forbudet, men jeg synes vi burde samkjørt forbudet med resten av EU. Det er vanskelig å innføre forbudet og overholde særnorske regler i et internasjonalt marked, sier Kristiansen.

-H va vil et eventuelt frafall av forbudet bety for norsk sportsbransje? Tror du aktørene hiver seg rundt og begynner å produsere med PFOA igjen?

- De fleste norske produsenter kuttet ut PFOA før forbudet kom i Norge. Jeg er ganske sikker på ingen kommer til å begynne å produsere med PFOA igjen. Men det kan kanskje bli noe import av varer som inneholder PFOA fra utenlandske produsenter. Det finnes for eksempel  mange små og uavhengige nettbutikker som ikke er så opptatt av miljø som vi vet at de store norske kjedene og produsentene er. 

Riktig å fjerne PFOA

- Mener du at Miljødirektoratet i sitt arbeid med å innføre et forbud for sportsbransjen ikke har spilt helt med åpne kort i forhold til hva EU mente i saken?

- Nei. Miljødirektoratet har spilt med åpne kort og vært ærlige på at de ønsket et forbud så raskt som mulig, uavhengig av EU. 

- Mener du at sportsbransjen uansett EU-utfallet har gjort det som er riktig i PFOA-spørsmålet, med tanke på hvor farlige PFOA er?

- Ja. PFOA burde fjernes fra alle produkter. I så måte har det særnorske forbudet definitivt hatt en positiv effekt, svarer Bård Kristiansen.

ESA startet prosessen for å legalisere PFOA i Norge i januar, og ga regjeringen to måneders frist til å uttale seg. Norges argumenter har så langt prellet av.

Kalender

Annonse