XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjon

Publisert: 15.10.2019
XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjon

I en melding opplyser XXL at selskapet vil gjennomføre en rettet emisjon på rundt 400 millioner kroner for å styrke selskapets balanse. I tillegg blir det gjort en reparasjonsemisjon på 100 millioner kroner, og Tidemandsen blir byttet ut som styreleder.

I en melding opplyser XXL at selskapet vil gjennomføre en rettet emisjon på rundt 400 millioner kroner for å styrke selskapets balanse.
Emisjonene er støttet av de største aksjonærene; Øyvind Tidemandsens Dolphin Management, Altor, Ferd, Odin-fondene og Arctic-fondene.
Emisjonskursen vil være på 15 kroner, mens aksjekursen før meldingen var på 21,82 kroner. Skriver Dagens Næringsliv.
En reparasjonsemisjon vil også bli gjort, på 100 millioner kroner. Det totale beløpet kan dermed komme opp i 500 millioner kroner. Kapitalinnhentingen gjøres for å styrke den finansielle balansen i selskapet.
Aksjen faller over 15 prosent, og aksjen handles nå til 18,1 kroner.
 XXL-gründer og nåværende styreleder Øivind Tidemandsen opplyser at kriseemisjonen er et grep for å ikke komme i brudd med lånebetingelsene.

– Den rettede emisjonen skjer fordi vi har fått ferdig det preliminære regnskapet for tredje kvartal. De er dårligere enn vi hadde forventninger til. Da har vi sett på konsekvensene av svakere kvartalstall, sier han til DN.

Ny styreleder

Etter emisjonen vil Altor bli den største eieren i XXL. Det er derfor foreslått at Hugo Maurstad er blir ny styreleder. Den posisjonen har nå XXL-gründer Øivind Tidemandsen. Han vil fortsette som styremedlem.
Samtidig som selskapet varsler emisjon, melder de om dårlige resultater i tredje kvartal. I meldingen varsler XXL at selskapet ser en omsetning på 2,47 milliarder kroner i tredje kvartal, med en bruttomargin på 37 prosent og et driftsresultat før avskrivninger og skatt (ebitda) på 130–135 millioner kroner, eksludert IFRS-effekter.
Analytikerne ventet på forhånd en ebitda på 180 millioner kroner, melder DN.

Tidemandsen forteller at de vil styrke egenkapitalen.
Selskapet skriver at resultatet for tredje kvartal trekkes ned av en svak utvikling i Norge, særlig september viste seg å være en utfordrende måned. De endelige resultatene skal legges frem neste uke.
Før emisjonen vil XXL ha en netto gjeld på rundt 1,87 milliarder kroner, fremgår det. Netto gjeld/ebitda vil være rett under lånebetingelsen på 4,25-gangen.

«Alternativet var resultatvarsel»

XXL-gründeren legger ikke skjul på at det var surt å måtte foreta en ny emisjon som umiddelbart førte til børsfall. Alternativet var likevel verre. Kommentarene fra Tidemandsen er gitt til Dagnes Næringsliv etter at meldingen ble sendt ut tidligere i dag.

– Alternativet ville vært et resultatvarsel. Da ville aksjekursen fått et hikk som ble minst like stort som det vi har emittert på, sier han.
For Tidemandsen medførte børsfallet alene et tap på 120 millioner kroner for hans selskap. Han vil selv bli vannet ut i den rettede emisjonen.

– Jeg skulle gjerne vært med mer, men jeg har begrenset mulighet til det. Jeg er med så mye jeg kan bidra.
Odin, Ferd og Arctic beholder sin eierandel etter emisjonen. Altor, som er største eier med 12,3 prosent av aksjene før emisjonen, garanterer for at emisjonen blir fulltegnet.

Svak utvikling

Flere eksperter har stilt spørsmål om XXL vil klare å oppfylle lånebetingelsene i lys av den svake utviklingen.

– Det er ikke likviditeten som er problemet, for den er bra, men det er for høy gjeldsgrad som er problemet.
Da den store krisen var et faktum like før jul i fjor, ble det klart at XXL ville få midlertidige lettelser i lånebetingelsene for å komme på riktig kjøl. Etterhvert som krisen har vedvart, var det skapt tvil om XXL ville oppfylle forpliktelsene gjennom fjerde kvartal og inn i det nye året.
XXL har hatt en svak utvikling den siste tiden. Sportsutstyrskjeden leverte et resultat før skatt på 58 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en halvering fra et overskudd før skatt på 120 millioner kroner i samme kvartal året før. I første kvartal leverte XXL tap på 23 millioner kroner før skatt. Etter tirsdagens kraftige fall på børsen har aksjen mer enn halvert seg i verdi på ett år.

Kalender

Annonse