Brenner Stormberg-klær

Publisert: 03.01.2018 Forfatter: Morten Dahl
Brenner Stormberg-klær
SINT BREV: Norsk Folkeparti skrev brev til Stormbergs daglige leder Steinar J.Olsen, og mente at han var landssviker fordi han tok inn innvandrere og flyktninger i bedriften.

Det koster å ta standpunkt og stå fram med disse. Stormberg har fått merket dette, senest da de inngikk et samarbeid med Verdens Naturfond (WWF) om å bevare hubroen i norsk natur. Enkelte av reaksjonene har vært svært graverende. Å brenne Stormberg-produkter var en måte å vise sin avsky mot Stormbergs samfunnsengasjement på.

Helt siden Stormberg ble etablert har merkevare-selskapet stått fram med et samfunnsengasjement. De aller fleste synes det er positivt at Stormberg tar ansvar for miljøet, støtter krisesentre, hjelper vanskeligstilte med å få jobb og sørge for at innvandrere og flyktninger får en mulighet til å bli best mulig integrert. Men det er også en del som tar seg svært nær av Kristiansandsbedriftens samfunnsengasjement.

Mottar trusler
- Vi mottar trusler innimellom, og de siste fem årene har vi måttet ta kontakt med politiet to ganger. De aller fleste kommentarene er imidlertid positive, og vi får svært mange hyggelige kommentarer fordi vi engasjerer oss for inkluderende arbeidsliv, etisk handel og bærekraft, sier Stormberg-gründer og daglig leder Steinar J. Olsen.
I romjula ble det klart at Stormberg inngår et samarbeid med Verdens Naturfond (WWF) om å bevare hubroen i norsk natur. Selv om de aller fleste har reagert positivt på dette, så er det en del som også mener at WWF ikke er en organisasjon som Stormberg bør assosieres med – spesielt gjelder dette organisasjonens ståsted i ulvedebatten. I kommentarfeltene på sosiale medier går det fram at enkelte vil slutte å kjøpe Stormberg-produkter, mens andre igjen går til det skritt å brenne Stormberg-plagg.

- Destruktivt
- Jeg tenker at det er litt destruktivt å brenne klær fordi man er mot naturmangfold. Jeg vil heller oppfordre folk til å levere brukt Stormberg-tøy inn i vår panteordning, slik at noen andre kan få nytte av tøyet, sier Steinar J. Olsen, og legger til at det er åpenbart noen temaer som virkelig får frem engasjementet i folk. Naturvern og integrering er to av disse.
- Folk må gjerne uttrykke sitt engasjement, men jeg tror det er klokt å puste litt med magen og se det store bildet, sier han.
STORM: Stormberg-leder Steinar J. Olsen intervjuer Nina Jensen i Verdens Naturfond om hubroens betydning for naturmangfoldet på Facebook. Det ble for sterk kost for noen, da disse mener at Stormberg ikke bør samarbeide med WWW på grunn av organisasjonens ståsted i ulvedebatten.

Ble kalt for landssvikere
Like før jul i fjor mottok Steinar J. Olsen et brev fra et parti som kaller seg Norsk Folkeparti. I brevet med overskriften «Personlig ansvar for kollaboratørvirksomhet» ble det ikke spart på noe krutt. «Partiet» skriver i sitt brev at de med sorg registrerer at Stormberg oppfordrer innvandrere til både å komme og å bli i landet og at bedriften samarbeider tett med innvandrerne og deres etterkommere. «Dette er etter vår mening kollaboratørvirksomhet som rammes av loven om landssvik. Det er du (Steinar J. Olsen – red. anm.) som er personlig ansvarlig for dette. Vi ber derfor om at Stormberg sørger for at kollabaratørvirksomheten opphører», heter det i brevet.
Steinar J. Olsen har svart på henvendelsen fra Norsk Folkeparti ved å klargjøre Stormbergs samfunnsansvar og verdigrunnlag, som baserer seg på at alle mennesker, uavhengig av nasjonalitet, etnisk bakgrunn, religion, legning og funksjonshemming er en ressurs. «Vi står i en stolt norsk tradisjon om at vi ikke skal trekke stigen opp etter oss, men hjelpe de som skal bli i samfunnet vårt med å gi dem mulighet til å skape en bedre framtid for seg og sine», heter det i Olsens svarbrev. Han skriver videre: «Vi er svært godt fornøyd med innsatsen til alle våre om lag 370 ansatte, og setter stor pris på den jobben de gjør hver dag. Vi vil derfor fortsette å ha et positivt mangfold blant Stormbergs medarbeidere for all framtid».

Gir motivasjon
- Vi kommer alltid til å jobbe for å gjøre verden til et litt bedre sted. Av og til utløser det et voldsomt engasjement, og det motiverer oss til å fortsette med å jobbe for det vi tror på. Det at det blir så stort engasjement rundt vårt samfunnsansvart har nok blant annet sammenheng med at vi når ut til mange og at noen ikke liker at vi som merkevare og virksomhet, også tar standpunkt i saker som enkelte oppfatter som kontroversielle, sier Olsen til SPORT.

 

Kalender

Annonse