Braaten slutter i Gresvig

Publisert: 04.08.2015 Forfatter: SPORT
Braaten slutter i Gresvig
SLUTTER: Espen Braaten slutter som adm. dir. i Gresvig Sport. Pål H. Rasmussen overtar hans stilling. FOTO: MORTEN DAHL

Espen Braaten har blitt enig med styret i Gresvig om å fratre sin stilling som administrerende direktør/CEO i Gresvig med virkning fra og med 03.08.15. Braaten har vært ansatt som administrerende direktør/CEO i Gresvig Sport siden september 2011.

Styret i Gresvig har inngått avtale med Pål H. Rasmussen om at han overtar stillingen som adm. dir. i Gresvig Sport fra 3.august i år. Rasmussen har siden 1998 arbeidet i O N Sunde AS–konsernet, og har i denne perioden innehatt ledende posisjoner i konsernets morselskap og forskjellige virksomhetsområder. Senest fra juni 2013 har han vært administrerende direktør/CEO i Voice Norge. Rasmussen vil fortsette som CEO i Voice Norge, med CFO Mari Bjurling som stedfortreder, inntil ny administrerende direktør er ansatt.

 

Store endringer under Braaten

I løpet av de årene som Espen Braaten har ledet Gresvig har det blitt gjennomført store strukturelle endringer i selskapet som har vært krevende både organisatorisk og finansielt. Blant annet har Gresvig åpnet 15 G-MAX varehus på rekordtid samtidig som en rekke mindre og ulønnsomme butikker har blitt lagt ned. I løpet av september vil ytterligere et G-MAX varehus bli åpnet i Ski Storsenter.

«Gresvig er fortsatt i en endringsfase, men utviklingen den senere tid viser at Gresvig er på rett vei. Espen Braaten har spilt en viktig rolle og bidratt med en betydelig arbeidsinnsats i Gresvig», heter det i pressemeldingen som er sendt ut fra konsernet i forbindelse med at han nå slutter som adm. dir. i Gresvig.

 

Kalender

Annonse