Bli en bedre butikkselger

Publisert: 26.02.2015 Forfatter: MORTEN DAHL
Bli en bedre butikkselger
KROPPSSPRÅK: -Kundens kroppsspråk forteller mer enn det de sier. Kundene ønsker å være i fred når de kommer inn i butikken. Med dette opplegget kommer dere til å få en helt ny opplevelse i møtet med kundene, sier Siri Spillum (t.h.) til Aleksander Dokken og Sandra Linløkken i G-Sport Byporten. FOTO: MORTEN DAHL

Hvordan skal dusom jobber i sportsbutikk bli en bedre selger? Kanskje SPORTs nye coaching-skole for hvordan bli en bedre butikkselger kan hjelpe deg. Til å hjelpe oss har vi fått coach Siri Spillum og Aleksander Dokken og Sandra Linløkken i G-Sport Byporten. I en artikkelserie skal SPORT belyse ulike sider ved det å bli en bedre butikkselger gjennom enkle tiltak som Siri Spillum gir råd til de to å gjennomføre for så å se om tiltakene virker.

Nå tar Aleksander Dokken og Sandra Linløkken i G-Sport Byporten i Oslo den sporty utfordringen å være med i SPORTs coaching-skole, som er tenkt å gå over flere utgaver av bladet. Til å hjelpe seg har de altså fått Siri Spillum.
 - Gjennom denne coaching-serien er målet å få de to buikkansatte til å tenke nytt – litt utenfor boksen – og det de kanskje er vant til fra Gresvig – uten at det de har lært der behøver å være galt av den grunn. Min målsetning er at Aleksander og Sandra skal tenke nytt og få nye erfaringer som gjør at de lettere møter kunden på rett måte og derigjennom selge mer sportsutstyr, sier coach Siri Spillum. Hun er ganske sikker på at det hun kommer til å lære de to, vil gi resultater ganske umiddelbart.

Kundens usynlige språk

- De butikkansatte må bli mer observante på hva de selv gjør, og de må fornye seg som butikkmedarbeidere. Det er det usynlige språket til kundene som er det viktigste, og som butikkansatte må vi alltid etterstrebe oss på å komme videre i kommunikasjonen med kunden. Samtidig bør de to ta med seg ting som de vet fungerer fra før av. I kontakt med kunden har jeg mye større tro på kropp enn på det som blir sagt, sier Spillum.
Aleksander Dokken og Sandra Linløkken, mener at denne coachingen vil være en fin utfordring for dem, slik at de kommer litt ut av den vante boksen. De to har lært mye innad i Gresvig-systemet om hvordan man som butikkansatt bør være i møte med kundene, men de mener begge at denne nye coachingen vil gi dem en oppfriskning og en ny vinkling.

Nye knagger

- Å møte kundene gjør vi hver dag, men dette nye opplegget gjør at vi får nye knagger å henge erfaringene på, sier de to, og legger til at G-Sport Byporten er en butikk som blir litt sett opp til i Gresvig-systemet fordi det er en butikk som går bra. Omsetningen ble i 2014 på 37 millioner kroner mot et budsjett på 35 millioner.
- Målet vårt er å være beste G-Sport-butikk i Oslo, og da særlig på løp og tekstil. Det er skoene som er vår styrke, sier de to i 2011 solgte G-Sport Byporten sko for 7,5 millioner kroner – tre år senere var dette økt til 13 millioner, sier Dokken.

 

Les mer i nyeste utgave av SPORT nr 2 – som er ute i disse dager.

 

Kalender

Annonse