Bedre enn ventet fra XXL

Publisert: 24.04.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Bedre enn ventet fra XXL
På slutten av 2018 gikk styreleder og XXL-gründer Øivind Tidemandsen (til høyre) aktivt inn i kjedens toppledelse i et forsøk på å få stablet sportsgiganten på beina igjen etter et voldsomt børsfall og svakt fjerde kvartal. Nå deler han hovedrollen med Tolle Grøterud (midten).Til venstre, CFO Stein Eriksen.

Toppledelsen i XXL la i dag fram bedre resultat for 1. kvartal, sammenlignet med forrige kvartal. Aksjen steg i underkant av 6 prosent ved børsåpningen. Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) endte på 192 millioner kroner i kvartalet. Jobben med å stable sportsgiganten på beina igjen etter et voldsomt børsfall og svakt fjerde kvartal har allerede gitt effekt.

Men det er fremdeles utfordringer. Nettogjelden økte og omsetningen falt noe. Den økte nettogjelden skyldes blant annet for mye vintervarer på lager og fallet i omsetningen, sammenlignet med samme periode i fjor, forklares med en dregning av fokus på salgsvolum til skarpere fokus på marginer. XXL jobber med å finne den rette balansen mellom høyt salg og lønnsomhet. Men marginene stiger, det liker investorene.

Vanskelig vinter

En av utfordringen for XXL i 2019 blir å kvitte seg med en for stor beholdning av sesongens vintervarer. Akkurat nå ligger varer til en verdi på 250 millioner kroner på lager. Men selskapet vil bort fra prisdumpingen, og sikter mot å realisere dette med bedre margin til neste sesongstart.

Nye digitale løsninger

XXL hadde en negativ sammenlignbar utvikling i Norge på over 10 prosent. Men ledelsen har nye digitale løsninger på trappene som de mener vil hjelpe til å drive kostnadene ned.
Blant annet vil nye selvbetjente helautomatiserte pick-up-løsninger snart rulles ut, og en ny AI-funksjon vil sørge for bedre målrettet bruk av kundedata.

Bedre enn ventet

Inntektene falt med nærmere tre prosent fra samme periode i fjor. Tolle Grøterud betegnet den norske vintersesongen i første kvartal som både blandet og utfordrende, men tror resultat av alle endringer vil bli mer synlige mot slutten av året.
Resultat før skatt endte på minus 23 millioner kroner. 

XXL asa

Resultat per 1. kvartal (i MNOK)             2019     2018      endring
Omsetning                                               2014     2070     -2,7 %
Driftsresultat (ebit)                                       19           6   216,7 %
Resultat før skatt                                        -23        -12        - 

Fortsetter å åpne butikker

XXL har signert avtaler om å åpne fem nye butikker i 2019. Det er foreløpig ikke planlagt nye varehus i Norge, men to i Sverige og Finland og en ny butikk i Østerrike.

Kalender

Annonse