Alle Gores tekstilfabrikker har fått ISO-sertifisert miljøstyring

Publisert: 06.01.2020 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Alle Gores tekstilfabrikker har fått ISO-sertifisert miljøstyring
– Bærekraft er en lagsport der alle trengs. Vi, produsentene og kundene må bidra for at plagg skal holde så lenge som mulig, sier Bernhard Kiehl, Fabrics Sustainability Leader hos Gore.

W. L. Gore & Associates GmbH (Gore) annonserte nylig at alle de tre Gore-eide tekstilfabrikkene rundt omkring i verden nå tilfredsstiller kravene i ISO 14001-standarden for miljøstyringssystemer.

–Denne ISO 14001-sertifiseringen viser vårt engasjement for å oppfylle de samme høye standardene, og vi går enda lengre enn de lovmessige kravene i alle fabrikkene til tekstilavdelingen rundt omkring i verden - for et mindre miljøavtrykk og sikrere arbeidsforhold, sier Bernhard Kiehl, Fabrics Sustainability Leader hos Gore.

Miljøvern og de sosiale aspektene, spiller en nøkkelrolle i bærekraftstrategien til Gores tekstilavdeling. Globalt aksepterte standarder for miljøstyring, slik som ISO 14001, bidrar til å etablere internasjonalt konsistente prosesser ved anleggene for å kunne identifisere mulige forbedringer innenfor Gores miljøstyringssystem, og støtte implementering av disse.

Daniel Eckardt, Regional Quality Leader Europe for Gores tekstilprodukter og ansvarlig for introduksjonen av ISO 14001 i Putzbrunn sier:
–Jeg er glad for at vi fikk denne viktige sertifiseringen. Vårt team har gjort en utmerket jobb og jeg er stolt av at produksjonsanlegget vårt i Putzbrunn nå har sørget for at alle av Gores tekstilfabrikker rundt omring i verden er ISO 14001-sertifiserte.

ISO 14001 ble presentert av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) i 1996. Den spesifiserer verdensomspennende aksepterte krav til miljøstyringssystemer som gjør det mulig for organisasjoner å forbedre sitt miljøavtrykk, overholde juridiske og andre plikter, og nå sine miljømessige mål. Denne internasjonale standarden fokuserer på begrepet "kontinuerlig forbedring", basert på en prosessyklus av typen "plan-do-check-act".

– Produkter som varer lenge uten å gå på kompromiss med ytelsen er et viktig aspekt i vårt bærekraftsarbeid. Bærekraft er en lagsport der alle trengs. Vi, produsentene og kundene må bidra for at plagg skal holde så lenge som mulig, sier Bernhard Kiehl, Fabrics Sustainability Leader hos Gore. 


Kalender

Annonse