350-kronersgrensen fjernes fra 2020

Publisert: 21.11.2018 Forfatter: Birgitte Skjerven
350-kronersgrensen fjernes fra 2020
Fra 2020 blir det dyrere å handle pakker fra utlandet til under 350 kroner.

Grensen på 350 kroner for netthandel fjernes, men først fra 1. januar 2020. Det ble KrF og regjeringspartiene enige om i budsjettavtalen som ble lagt ut tirsdag kveld.

– Nå ser det endelig ut til at politikerne tar til fornuft. Ikke en dag for tidlig, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.
Norsk Sportsbransjeforening har de siste årene, siden 2015 da regelen ble innført, jobbet sammen med flere bransjeorganisasjoner og Virke for å få politikerne til å forstå at den såkalte «350-kronersgrensen» er urimelig.
– Alt vi har bedt om er å konkurrere på like vilkår, og vi er glad for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Uforståelig

Internasjonale nettaktører har i dag konkurransefortrinn overfor norsk næringsliv. Norsk Sportsbransjeforening finner det helt uforståelig at utenlandske nettaktører skal få store fordeler fremfor norsk næringsliv.
I årets budsjettforhandlinger med regjeringen har KrF-forhandlerne hatt et krav om at ordningen med avgiftsfri netthandel for varer inntil 350 kroner skal fjernes. Ifølge KrFs eget budsjett kan det gi en merinntekt for staten på 750 millioner kroner i 2019.
I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

Konkurranse på like vilkår 

-Vi er for konkurranse, men det må konkurreres på like vilkår, sier Hansen.

2018 har vært et svært vanskelig år for handelsnæringen - med omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser.
-For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene, sier Horneland Kristensen i Virke.
Med dette gjennomslaget kan handelsnæringen i Norge konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.
«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i sin pressemelding.

 

Volumet av varer som påvirkes av 350-kronersgrensen

Om lag 82 prosent av importsendinger under 350-kronersgrensen har en verdi på under 100 kroner. De største varekategoriene er klær, sko, husholdningsartikler og elektronikk, der over halvparten av varene sendes fra Asia, viser beregninger gjort av Oslo Economics.
I analysen legges det til grunn at norske forbrukere i 2017 importerte varer til en verdi av 2 550 millioner kroner under 350-kronersgrensen. Disse er fordelt på 33 millioner sendinger og det gir en gjennomsnittlig vareverdi per sending på 77 kroner. 
Ved fjerning av 350-kronersgrensen vil en importert vare med en verdi på 77 kroner ilegges moms på 19 kroner og et fortollingsgebyr på 158 kroner (Postens gebyr). Det gir en ny pris på 254 kroner for sendingen, noe som tilsvarer en prisøkning på 230 prosent.

Kalender

Annonse