Svak vekst for kjøpesentrene

Publisert: 11.01.2019 Forfatter: Birgitte Skjerven
Svak vekst for kjøpesentrene
Svak utvikling. AMFI Moa, i Ålesund, hadde en omsetningsnedgang på 0,6 i fjor. Foto: Staale Wattø.

Norges 60 største kjøpesentre hadde en omsetningsvekst på 1,0 prosent i 2018 – den svakeste veksten på minst 20 år, ifølge tall fra Kvarud Analyse.

Peder Inge Furseth, professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI, tror den svake omsetningsveksten vil vedvare.
- Dette er svake kjøpesentertall. Det som kan stoppe denne negative trenden er kjøpesentrene selv, ved å satse mer på innovasjon, opplevelser og spennende butikkonsepter, sier Furseth i Finansavisen i dag.
Han viser til netthandel, grensehandel og endrede kundepreferanser som årsaker til den svake utviklingen.
- Mange norske handelsbedrifter er svake på service og netthandel, mens utenlandske nettaktører ofte tilbyr bedre løsninger og lavere priser.
Furseth påpeker at det er lite endringer i kjøpesentrene til tross for at de, gjennom flere år, fortsetter å tape terreng.

Fra varer til tjenester

Den varme sommeren bidro til å bremse veksten i tredje kvartal, men julehandelen dro tallene noe opp. Høsten var svakere enn forventet, både for kjøpesentrene og detaljhandelen generelt, sier handelsanalytiker Tore Kvarud.
Han forteller til Finansavisen at kjøpesentrenes utvikling ikke står i stil til utviklingen i norsk økonomi. Han er overrasket over at det ikke er høyere vekst. Han viser til økt nett- og grensehandel, i tillegg til en svak sommer, men peker også på at nordmenn i stadig større grad vrir forbruket fra varer til tjeneste og opplevelser.

Tror på 2019

Kvarud tror veksten for 2019 blir moderat, men bedre enn de to seneste årene.
Harald Andersen, direktør i Virke Handel, mener omsetningstallene for de 60 største kjøpesentrene illustrerer hvordan det står til i norsk handel.
- De underliggende, realøkonomiske forholdene i norsk økonomi skulle tilsi høyere vekst i norsk handel. Vi venter at utviklingen fortsetter i år, sier han til Finansavisen.
Han mener at fremtiden til norsk detaljhandel er lys, men at bransjen må følge med på den enorme omstillingen.

Kalender

Annonse