Platou «tar over» Torshov Sport

Publisert: 16.11.2017 Forfatter: Morten Dahl
Platou «tar over» Torshov Sport
ÅPNER I OSLO: Torsdag åpner Platou Torshov dørene. Platou Sport går med dette inn i Oslo-markedet. FOTO: BREDE BIRKELAND

Platou Sport er blitt majoritetseier i Torshov Sport. Dette har resultert i at Platou Torshov åpner dørene i Vogts gate torsdag.

Den opprinnelige Torshov Sport i Vogts gate har fått nytt navn. Platou Sport med hovedsete i Bergen, har gått inn som hovedeier i Torshov Sport og omprofilerer og endrer navnet på den opprinnelige Torshov-butikken til Platou Torshov.

Nytt marked
- Vi gjør dette for å nå et nytt marked. Selv om Oslo-markedet er tøft, så er det også et stort marked med mange mennesker. Den nye butikken kommer til å ha mer fokus på fjell og ski, men kommer også til å opprettholde status som en god alpin racing-butikk, sier daglig leder i Platou Sport, Brede Birkeland. Han opplyser at Platou, som har seks butikker på Vestlandet, har en langsiktig plan om å bli mer landsdekkende, og at Torshov-butikken er det første steget på denne veien.
-Vi har ambisjoner om å videreutvikle og ekspandere Platou til å bli et landsledende butikk- og netthandelskonsept innen fjellsport, hvor vi blant annet kommer til å benytte oss av og dele den samme netthandelsløsningene og logistikksystemene, sier Birkeland.

OMGJORT: Den gamle Torshov Sport-butikken i Oslo er pusset opp og har fått Platou Sport-preg. FOTO: BREDE BIRKELAND

Han forventer at omsetningen i den «nye» Platou-butikken i Oslo kommer til å ligge på et sted mellom 25 og 30 millioner kroner. De ansatte i butikken går over til å bli ansatt i Platou.
- Det vil ta litt tid før butikken på Torshov vil framstå som en ren Platou-butikk. Vi må tilpasse varepakken etter hvert. Vi har gjort en del grep i butikken og pusset den opp, og den blir omprofilert til Platou Torshov når den åpner torsdag.

Solgte seg ned i Platou
Bakgrunnen for overtakelsen er at Bjarte og Brede Birkeland har solgt 25 prosent av aksjene Platou, hvor aksjene er fordelt mellom Torshov Sport Invest as og Stadion AS. Her er Stadion AS en detaljisteiet kjede som løpende arbeider for å være den beste partner for landets mest anerkjente sportsbutikker og Torshov Sport Invest as med sine underliggende datterselskaper er landsledende på nett og butikkledd innen fotball og klubbsegmentet. 

- Vi har ledende fjellsportbutikker med særlig sterk posisjon på Vestlandet og har de siste årene vist gode resultater.  Men vi er likevel ydmyke for fremtiden med hensyn til konkurransesituasjonen og med en kjøpsadferd som er i stadig endring. Vi må derfor styrke vår digital og fysiske tilstedeværelse, samtidig som vi må sørge for effektiv logistikk av vareflyt, sier Birkeland. Han sier at den valgte løsningen sørger for bedre forutsigbarhet og fortsatt full kontroll for de som hovedaksjonærer. ikke minst må de stå sterkere i fremtiden.

Overtakelsen er skjedd i dialog og enighet med Terje Laurendz og Stadion-kjeden. De andre Torshov Sport-butikkene forblir Torshov Sport-butikker.

Kalender

Annonse